Varsel om oppstart planarbeid av gnr. 45 bnr. 12, Tanumveien 107, 1341 Slependen, Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum støtter Tanum Vels uttalelse om denne saken. Uttalelsen kan leses her.

Oppdatert 2016.01.11.