Vedr. Bekymringsmelding om tap av naturmangfold ved fortetting i gamle villahager og andre grønne lunger

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

post@baerum.kommune.no                                                                                    Bekkestua 14.09.15

 

 

Vedr. Bekymringsmelding om tap av naturmangfold ved fortetting i gamle villahager og andre grønne lunger

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) takker for ordførerens svar på vår bekymringsmelding i brev av 09.09.2015.

I ordførerens tilsvar fremgår det imidlertid ikke hvem som skal følge opp at hensynet til vegetasjon og spesielt trær, blir ivaretatt i henhold til reguleringsplaner og byggesaker og deres bestemmelser.

Dessverre synes det som at kommuneplanens bestemmelser for minstemål ved oppdeling av eiendommer ikke virker etter hensikten.   Vi ser flere tilfeller av smutthull som gjør at eiendommer likevel bebygges svært tett og at vegetasjon fjernes totalt. Vi vedlegger noen bilder som viser eksempler på dette.

NiB ber kommunen om å skjerpe kontrollen og påse at planer og bestemmelser følges og at det får konsekvenser når disse brytes. Dette er nødvendig hvis vi skal få tatt vare på noe av det gjenværende naturmangfoldet i de store villahagene.

Vi ser frem til å høre fra deg om den skjerpede kontrollen vi ber om.

MVH

Bjørg Petra Brekke

Leder,  Naturvernforbundet i Bærum

Kopi:

Varaordfører Ole Kristian Udnes

Kommunaldirektør Arthur Wøhni

Reguleringssjef Kjell Seeberg

Bygningssjef Hanne Høybach

Oppdatert 2015.09.16.