Velkommen til årsmøte 28. mars 2019 i Naturvernforbundet i Groruddalen.

Årsmøtet for 2019 avholdes torsdag 28. mars i Stovner bibliotek. Møtet starter kl. 18 og innledes med foredraget «Humlene – i fronten for biologisk mangfold». Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.

bie

Vedlegg: