Velkommen til digitalt årsmøte i NOA 9. mars

Her finner du saksliste, sakspapirer og annen praktisk informasjon om årsmøtet. Alle medlemmer er velkommen til å delta digitalt via møteplattformen Zoom, men husk påmelding!

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2021, tirsdag 9. mars kl. 18.00.

Årsmøtet gjennomføres digitalt via møtetjenesten Zoom. Har du ikke benyttet Zoom tidligere? Les Naturvernforbundets guide her.

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2020 eller for 2021 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom. Utfyllende informasjon om stemmerettsregler etter NOAs vedtekter kan du lese her.

PÅMELDING

Valgte utsendinger skal meldes inn fra medlemslagene til noa@noa.no senest torsdag 4. mars og registreres med kontaktinformasjon i elektronisk påmeldingsskjema. Øvrige medlemmer kan melde seg på årsmøtet via elektronisk påmeldingsskjema, også med påmeldingsfrist torsdag 4. mars.

Alle påmeldte vil senest mandag 8. mars få tilsendt lenke til videomøtet og annen nødvendig informasjon per e-post.

SAKSLISTE (klikk på lenkene for å lese sakspapirene)

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen
  3. Årsberetning for 2020
  4. Årsregnskap for 2020 (regnskap er inkludert i årsberetningen), samt revisjonsberetningen.
  5. Arbeidsprogram
  6. Budsjett for 2021
  7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og NOAs valgkomité
  8. Valg av NOAs utsendinger til landsmøtet
  9. Nominering av landsstyrerepresentant med vara

Forslag til kandidater til valg må fremsettes senest en uke før årsmøtet, for øvrig vises det til NOAs vedtekter.

For praktiske og tekniske spørsmål, ta kontakt med Håkon Eide Gundersen, haakon@noa.no, 22 38 35 20.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Gjermund Andersen, gjermund@noa.no.

Styret ønsker alle VEL MØTT!