Vellykket demonstrasjon: Vern Husebyskogen og Mærrabekkdalen

Onsdag 4. september, kl. 14:00 Arrangør: Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest

Nærmere 40 voksne og unge hadde møtt opp i regnværet onsdag 4. september i Borggården på Rådhuset for å demonstrere for vern av Husebyskogen og Makrellbekkdalen.  Demonstrasjonen ble avholdt i forkant av bystyremøte. Det var god stemning tiltross for vedvarende regnvær. Demonstrasjonen hadde samlet deltakere fra Husebyåsen Velforening, Makrellbekken Interesseforening, fra politiske partier i bydelene Vestre Aker og Ullern, fra representanter fra noen av de politiske partiene i bystyret og fra lokalbefolkningen i Oslo Vest. Demonstrantene var utstyrt med fargerike plakater og bannere. Noen barn hadde også laget sine egne plakater. Det ble ropt slagord: Vern Husebyskogen, Vern Blomsterjordet, Vern Matjord, Vern Makrellbedalen. Styreleder i Naturvernforbundet Oslo Vest (Colin Murphy), holdt en kort appell.

Vi er her fordi vi:

  • Er lei av brutte politiske løfter om å verne Husebyskogen inkludert Blomsterjordet    
  • Er lei av politisk dobbeltmoral – hvor man sier en ting og gjør noe annet.
  • Sier nei til bit-for-bit nedbygging av en av de største sammenhengende grøntarealene i Oslo Vest
  • Protesterer mot å gjøre natur og friluftsområder til en salderingspost
  • Vi protesterer mot en utbygging som vil påføre barn og unge og befolkningen støy og støv fra anleggsmaskiner, trafikkfare, dårlig nattesøvn og andre ulemper gjennom 7 år.
  • Er lei av motstanden mot å utrede og vurdere gode alternativer til en nedbygging av Blomsterjordet på Huseby og Makrellbekkdalen.

En del av demonstrantene fulgte deretter første del av bystyremøte fra galleriplass.