Verneforslag for Svartskog/Breivoll landskapsvernområde

Svartskog: Verneforslag for Svartskog/Breivoll landskapsvernområde

Naturvernforbundet Oslo/Akershus sendte inn forslaget som er skrevet av Mariella Memo i 2006. I ettertid er både Svartskog landskapsvernområde og Delingsdalen naturvernreservat etablert, men fortsatt er en stor del av Svartskog foreslått utbygget.