Verneverdig høydedrag – publisert i Budstikka 24. juli 2014

Budstikka publiserte en artikkel om det foreslåtte naturreservatet på Garlaushøgda, der også NiBs leder Bjørn Kåre Salvesen er intervjuet og sitert.

Oppdatert 2014.08.19.