Vestergyllen

Turen kan starte fra Solli i Asker eller Asdøl i Lier (buss). Beskrivelsen er for en fottur, men kan med små justeringer gjøres med sykkel eller ski fra Solli. Til fots må man regne 4-5 timer fra Solli, noe kortere fra Asdøl. Transportetappene går på vei, med muligheter for varianter på stier.

Fra Solli følger man hyggelig vei fra til Myggheim og blåmerket sti til Asdøltjern og følger stien rundt vannet på østsiden. Fra parkering ved Asdøla går man stien til Askenbergseter, og videre til Tveitsetra. I Asdøltjern er det gode muligheter for bading og telting.

På dette strekket og menge andre steder på turen kan man se kullrester i jorden. Dette er fra den omfattende kullproduksjonen til jernverkene på Bærums verk, Dikemark og i Maridalen på 1600 tallet.

Fra Asdøltjern følges blåmerket sti til Tveitsetra. Her kan man få glimt av Hørtekollen nord for Sylling-skogene i Finnemarka. Fra Tveitseter går man på grusvei til denne møter veien til Sylling, og videre langs denne veien mot nord til skilt for blåmerket sti til Sandungen. Ta denne stien mot sydøst og følg den ca. 400m til et bekkedrag hvor det går en utydelig sti opp til venstre. Følg denne stien/bekkedraget ca. 400m til man møter skiløypa rundt Vestergyllen. Med sykkel kan man parkere ved stikkvei til venstre ca. 300m før Engersetra og følge traktorveien til den møter skiløypa.

Følg skiløypa rundt Vestergyllen til du kommer til Engersetra. Her er det flere gode utsiktsmuligheter mot Lierdalen, Sylling, Finnemarka og Holsfjorden. Dessverre er det hogget en del syd i området. Vest for løypa er det bratt og ulendt, med flott klipper hvor det er gode muligheter til å finne spennende natur. Området fra Engersetra og syd-vestover er registrert som eventyrskog. I lia finnes spor av stier og seterveier som fører tilbake til «Syllingveien».

Returen fra Engersetra går ned langs en lite vakker skogsbilvei, og følg videre på en god skogsvei mot Sandungen, her kan man sykle. Går man på ski kan løypa fra Engersetra mot Øyevann og ned til Sandungen anbefales. Engerbrenna er også eventyrskog. Følg veien rundt Sandungen på vestsiden. Skal du tilbake til Asdøl, ta merket sti til Asdøltjern. Til Solli følger man veien videre til stier/løyper opp til høyre. Den høyre traséen går rett til Solli, velg den venstre hvis du sykler.

For retur til Asdøl går man stien rundt Asdøltjern på sydsiden og følger vei på vestsiden mot Haukelia. Et stykke nede i veien tar det av en merket sti gjennom Asdøljuvet. Hvis man ikke ønsker å bli våt kan man fortsette nedover veien og ta av sti til høre langs juvet. Denne ender på hovedveien ca 200m nedenfor parkeringen.

Jan Häusler, Naturvernforbundet i Asker