Vi er skeptiske til Krogstad miljøpark

Naturvernforbundet er kritisk til at det kan lages en ny såkalt infrastrukturkorridor tvers gjennom uberørt natur og villmark uten noen politisk behandling eller reguleringsplan.

Naturvernforbundet i Lillestrøm har sammen med FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) fra første
stund krevd at tiltakshaver må presentere en full reguleringsplan med ny konsekvensutredning (KU)
og Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS). Den siste konsekvensutredningen som ble foretatt er så vidt
vi har kunnet finne ut ved reguleringen for behandling av avløpsslam i 2007, og også denne
henviste til tidligere gjennomført KU.