Vi etterlyser konsekvensutredning for miljøet i Langviksbukten

Eiendommene i Langviksveien/Museumsveien på Bygdøy er utsatt for oversvømmelser og vannskader ved sterk nedbør. Statsbygg og kommunen ønsker derfor å lage en løsning for flomsikring her for å unngå skader. Fjordgruppa i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus etterlyser en konsekvensutredning for å finne ut av hvordan en slik løsning vil påvirke miljøet i fjorden.