Vi gratulerer Per Flatberg med Miljø-og bærekraftprisen!

Det er første gang Lørenskog kommune deler ut denne prisen, og Per mottok den for livslangt engasjement og innsats for naturvern.

Lokalt i Lørenskog har han vært leder i Naturvernforbundet i flere perioder, jobbet i mange år for vern av Markagrensa og mye annet. I det siste har han engasjert seg blant annet i å ta vare på grønne områder som er under sterkt utbyggingspress, unngå felling av trær hvor fugler hekker mm.

Innsats gjennom et langt liv nasjonalt inkluderer mangeårig ledelse av Naturvernforbundet Norge, kamp for å bevare vassdrag i Mardøla, Altaelva og mye, mye annet. Han har opplevd å gå fra å bli dømt etter oppviglerparagrafen for motstand mot utbygging av Altavassdraget til å motta Kongens fortjenestemedalje i gull for samme innsats. Etter disse aksjonene endret naturvernpolitikken seg til det bedre.

I går var det derfor en av naturvernkjempene som holdt en appell til dagens unge på Solheim skole og andre steder:

«Nå er det dere som er fremtiden, og må passe på at Lørenskog kommune får en miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Dette vil bli krevende! Derfor må dere barn og unge stå på som miljøagenter!»

Naturvernforbundet i Lørenskog slutter oss til appellen, og gratulerer så mye også de andre imponerende prismottagerne på grønn dag-arrangementet!