Vi har laget ny brosjyre!

I sommer har en arbeidsgruppe vært i sving med å lage ny, oppdatert brosjyre. Her finner du en oversikt over hvem vi er og hva vi driver med.

I sommer har en arbeidsgruppe vært i sving med å lage ny, oppdatert brosjyre. Her finner du en oversikt over hvem vi er og hva vi driver med. Brosjyren er trykket i begrenset opplag og kan fås ved henvendelse til groruddalen@naturvernforbundet.no eller lokale kontakter i din bydel:

Alna: Astrid Kjellevold pioner8@frisurf.no tlf 41323969
Bjerke: Lasse Oma lasseoma@gmail.com tlf 97417304
Grorud: Helge Braathen helgebra@gmail.com tlf 99228966
Stovner: Rita Gundersen arnerita@online.no tlf 41936770

En pdf-utskrift (lavoppløst) av brosjyren kan du laste ned her.

Ta kontakt om det er saker du brenner for og synes vi skal jobbe med lokalt!