Vi har skrevet uttalelse til forslag til kommuneplan 2014 – 2026

Naturvernforbundet mener det er viktig å ikke tillate byggeområder som ikke ligger sentralt i kommunen, og særlig ikke på LNF (Landbruk Natur Friluft) områder. Vi er også skeptiske til den veksttakten man legger opp til.

Våre hovedpunkt er:

  • Det er viktig å opprettholde fokus på dagens senterstruktur slik at veksten skjer i knutepunktene
  • Det må ikke aksepteres nye byggeområder som ikke ligger ved knutepunktene
  • For å beholde kontrollen med veksten kan boligbyggingen reduseres til 250 boliger pr. år
  • Det må stimuleres til økt bruk av kollektivtransport til jobbreiser
  • Nedbygging av LNF områder må bare unntaksvis godtas

Les hele uttalelsen her.