Nei til nedbygging av matjord på Geitmyra!

Naturvernforbundet Oslo Nord er sterkt i mot at «Geitmyra matkultursenter for barn» har fått tillatelse til å hogge ned epletrær og bygge ned matjord i et hjørne av den over hundre år gamle kommunale skolehagen.

skoehage

Geitmyra kommunale skolehager er Norges eldste og best bevarte skolehageområde, og en unik grønn lunge i Oslo. Til tross for at skolehagen er et regulert friområde har den private stiftelsen «Geitmyra matkultursenter for barn» fått tillatelse til å hogge ned epletrær og bygge ned matjord i et hjørne av den 114 år gamle skolehagen, noe som har skapt mye konflikt lokalt. Matkultursenterets undervisningsbygg kan heller ikke forsvares i et klima- og miljøperspektiv. 

Naturvernforbundet Oslo Nord har i Aftenposten argumentert for at det må være mulig å finne en alternativ plassering for undervisningsbygget. Kanskje kan det plasseres et sted i byen der det kan etableres et nytt dyrkingsfelt i tilknytning til bygget? Da vil det bli en vinn-vinn-situasjon for alle, og bygget kan bidra til en positiv grønn byutvikling.

Vi kommer til å følge opp saken videre.

Foto: Kine Haugen/storiesbykine.no