Vil du bidra til Markakalenderen 2023 med turbeskrivelser?

Den årlige Markakalender er et viktig verktøy for NOA. Kalenderen spres bredt og viser mange hvilket umistelig gode Oslomarka er. Den synliggjør også NOA som en sentral aktør i arbeidet med å bevare Marka. I tillegg gir salget et godt og tiltrengt bidrag til NOAs økonomi.

Kalenderen har turforslag til hver måned.  For 2023-kalenderen tenker vi oss en ny vri. Vi legger  turene til utvalge naturreservater som NOA har jobbet fram og eventyrskogområder som NOA sloss for å bevare. Dette kan du være med på. Jobben vil i utgangspunktet være å oppsøke området, gå opp en grei adkomst og å lage en kort veibeskrivelse og forslag til en løype rundt i området. I forkant vil vi invitere til en samling hvor vi avklarerer en mal for hvordan dette kan gjøres, bla hvordan bruke mobilen med GPS til å merke på kart der vi går utenom merket sti. Vi må også avklare hvilke områder som skal velges ut. Jobben vil passe like godt for den som liker å gå alene, som for de som er to eller flere. Uansett er man garantert flotte naturopplevelser i områder man kanskje ellers ikke ville ha vandret.

Jobben må gjøres på barmark og være ferdig før sommerferien setter inn.

Kunne du tenke å være med på dette så meld fra på e-post til noa@noa.no