Vil ha grønnere byområder

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.

Fram til 2040 vil de store byområdene få 40 prosent flere innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette betyr at klimagassutslippene fra transport, som alt i dag står for rundt halvparten av utslippene i byområdene, vil kunne øke enda mer. Hvis det skal unngås, trengs det en radikal omlegging av transportpolitikken i og rundt landets største byer, mener Naturvernforbundet.

– Det er helt nødvendig med strengere begrensninger på biltrafikken, samtidig som de miljøvennlige alternativene må bli bedre, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet.

Fram mot høstens lokalvalg ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlig transport i by, og håper å utfordre politikerne på dette temaet. Vi starter med debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 4. april.

Kom på debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 4. april: Bilby eller kollektivby?

Det nye heftet «Grønne byområder» er ment å være til hjelp for dem som vil lære om og jobbe for de gode miljøløsningene. Blant de viktigste miljøløsningene som presenteres i heftet, er det å begrense antall parkeringsplasser, innføre køprising og begrense kjørefelt for biler. I tillegg avsløres noen av mytene om køprising.

– Flere myter om køprising hindrer at dette miljøtiltaket blir innført, derfor er det viktig å avsløre disse mytene, sier Schlaupitz.