Høstens aktiviteter

Møter, arrangementer og medlemstilbud i fylkeslag og lokallag. Ikke alt er tidfestet, men vi skal holde oversikten oppdatert

skogAG Solem

Prioriterte saker – meld deg gjerne som interessert!

For flere av disse temaene finnes det nasjonale facebook-grupper og nettverk som utveksler kunnskap, argumenter og erfaringer. Du kan lese mer om temaene ved å følge lenkene.

Medlemsmøter og aktiviteter

I kalenderen finner du oversikt over aktiviteter arrangert av lokallag eller fylkeslag. Mange av arrangementene deles også på Facebook. Har ditt lokallag et arrangement som mangler, så ta kontakt på trondelag@naturvernforbundet.no  Oversiktene oppdateres fortløpende.

28. oktober arrangeres Klesbyttedag på hovedbiblioteket i Trondheim. Til dette arrangementet trenger vi frivillige til å ta i mot klær både dagene før og under arrangementet.

7. november kan du høre foredraget «Kva skjer med klimakrisa når oljelanda skal styre FNs klimatoppmøte i Dubai?» med Svein Tveitdal, tidligere leder av sekretariatet for FNs klimapanel. Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek. Arrangeres i samarbeid med Besteforeldrenes Klimaaksjon.

13. november kl. 18.00 inviterer lokallaget på Røros til foredrag av biolog Anne Sverdrup-Thygeson. Om trær, folk og 25.000 andre arter

Miljøkvelder

«Miljøkvelder» er åpne medlemsmøter hvor ulike tema presenteres og diskuteres. De arrangeres på Habitat bar, Olav Tryggvassons gate i Trondheim. Åpent for alle, ingen påmelding. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Mer informasjon kommer på nettside og facebook.

18. oktober kl. 19.00 Miljøkveld med temaet «Natur og folkehelse» v/ Åse Dragland

6. desember kl. 19.00 Miljøkveld og utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris.

På Facebook og nettside kan du også se omtale av saker vi jobber med, høringer vi sender svar på og omtaler av arrangementer som har vært. Besøk gjerne sidene, lik og del saker du synes er interessante!

Styremøter

Neste styremøte i fylkeslaget holdes 17. oktober kl 19.30 på kontoret i Sandgata 30c, Trondheim. Har du en sak du vil ta opp? Send den til trondelag@naturvernforbundet.no

«Hvorfor engasjerer ikke Naturvernforbundet seg i …-saken?»

Vi får av og til spørsmål om hvorfor vi ikke har «grepet inn» i ulike saker. Det korte svaret er som oftest at vi ikke visste om saken, eller at ingen hadde kapasitet til å sette seg inn i saken.

Heldigvis har vi mange medlemmer som ikke bare tipser oss om saker, men som også gir oss god bakgrunnsinformasjon og argumenter. Lokalkunnskap er kjempeviktig når vi skal argumentere mot nedbygging eller avdekke feil og ulovligheter.

Det kreves ingen formell bakgrunn eller fagkompetanse- sammen finner vi som oftest ut av de viktigste argumentene.

Det er nærnaturen som berører de fleste av oss. Vi ser det over hele fylket – når nærområdet er truet, da engasjerer folk seg. Også de som aldri har tatt slike roller før. Styrene lokalt, fylkesstyret og sekretariatet hjelper dere gjerne!

Har du tips, så send en epost til trondelag@naturvernforbundet.no eller ring en av oss.