Stjørdal og Meråker

Kontakt: Anne Marit Ligaard Org.nr.: 917 624 232 stjordal@naturvernforbundet.no

Overordnet for arbeidet til Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker er å motvirke klimakrisen og tap av natur og artsmangfold. Vi står foran store miljøutfordringer i årene som kommer. Dette gjelder både arealpress knyttet til sentrumsutvikling og samferdsel sentralt i Stjørdal, men også hytte- og kraftutbygginger, spesielt i Meråker.

Naturvernforbundet ved vann

Nyheter fra Stjørdal og Meråker

1 2 3 4 5 6 9