Rovdyr i Finnmark

Finnmark har fra gammelt av hatt en stor bestand av store og små rovdyr. Men flere bestander har vært nær ved å bli utrydda.

Fjellrev

Naturvernforbundet mener vi skal ha levedyktige bestander i fylket av alle de fire store rovdyra; bjørn, ulv, jerv og gaupe. Reindrifts- og husdyrnæringene må få full kompensasjon for rovdyrtap og for ekstra utgifter til gjeting pga. rovdyr. Naturvernforbundet har de siste åra vært engasjert i arbeidet med gjenoppbygging av fjellrevbestanden, særlig i Varanger.

Boraspiret Finnmárkkus

Finnmárkkus leat juo dološ áiggis leamaš olu stuorra ja smávva boraspiret. Muhto olu máddodagat leat measta nohkan. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte fylkkas galget leat ceavzi máddodagat stuorimus boraspiriin; guovžžat, gumppet, geatkkit ja albasat. Boazodoallo- ja biebmošibitealáhus galget oažžut ollislaš vahátmávssu elliid ovddas maid lea massán boraspiriide ja liige goluid ovddas go omd. boraspiriid geažil šaddet guođohit. Luonddugáhttenlihttu lea daid maŋimuš jagiid áŋgiruššan laskadit njálaid, erenoamážit Várjjagis.