Rovdyr i Finnmark

Finnmark har fra gammelt av hatt en stor bestand av store og små rovdyr. Men flere bestander har vært nær ved å bli utrydda.

Fjellrev

Naturvernforbundet mener vi skal ha levedyktige bestander i fylket av alle de fire store rovdyra; bjørn, ulv, jerv og gaupe. Reindrifts- og husdyrnæringene må få full kompensasjon for rovdyrtap og for ekstra utgifter til gjeting pga. rovdyr. Naturvernforbundet har de siste åra vært engasjert i arbeidet med gjenoppbygging av fjellrevbestanden, særlig i Varanger.