Stort engasjement mot vindindustri. Bilder fra markering i Lakselv

Planer om vindkraft-utbygging i Porsanger vekker stort engasjement. Vi deler bilder fra markering i Lakselv 22.02.2024 og linker til noen innlegg om saken.

Jovna Eira holder appell. Foto: Svanhild Andersen

Fra markering den 22.02.2022 utenfor rådhuset i Lakselv i forbindelse med Porsanger kommunestyres behandling av initiativ om vindkraft på Sieiddeduottar – Skarvbergområdet.

Initiativtakere, se arrangement på Facebook.

Kulturinnslag
Kulturinnslag av Elise Scheele og Piera Jovnna Somby fra reindriftsfamilie som vil bli berørt av et vindkraftanlegg på Sieiddeduottar.

Fra kulturinnslag av Piera Jovnna Somby og Embla Scheele.

Appeller
Det ble holdt flere appeller utenfor rådhuset. Bildet øverst viser Jovna Eira fra Skuohtanjárgga siida som holder appell. Andre appellanter: Ragnhild Eliassen (fra Olderfjord) Beatrice Iren Fløystad (NSR), Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR), Ronny Wilhelmsen (Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet), Tore-Jan Gjerpe (Motvind Finnmark), Kjell Derås (Naturvernforforbundet i Finnmark, hans appell er delt på denne sida).

Ragnhild Eliassen fra Olderfjord holder appell. Foto: Sandrine Bocher Johansen
Leder for NSR Beatrice Iren Fløystad holder appell. Foto: Sandrine Bocher Johansen
Maren Benedicte Nystad Storslett, rådgiver for NSR, holder appell. Foto: Sandrine Bocher Johansen
Ronny Wilhelmsen som er parlamentarisk leder for Bargiidbellodat (Arbeiderpartiet) på Sametinget, holder appell.
Foto: Sandrine Bocher Johansen
Tore-Jan Gjerpe fra Motvind Finnmark holder appell.
Foto: Sandrine Bocher Johansen
Kjell M. Derås fra Naturvernforbundet i Finnmark holder appell. Foto: Sandrine Bocher Johansen

Stort publikum

Det var stor interesse for kommunestyrets behandling av vindkraft-saken. Det var ikke plass til alle tilhørere i kommunestyresalen, men møtet kunne følges via skjerm i Porsanger bibliotek.

Fra kommunestyresalen. Foto: Foto: Sandrine Bocher Johansen
Fra biblioteket der kommunestyrets møte kunne følges via skjerm. Foto: Svanhild Andersen
Politikere i kommunestyret i vinduet og et av flere bannere i markeringa. Leve fjellende, er oppfordringa her.
Foto: Sandrine Bocher Johansen

Praktisk tilrettelegging
Naturvernforbundet Porsangerfjorden (Fjordlaget) bidro med praktisk tilretting av markeringa med lydutstyr og bannere, og med fotografering. Flere av Sandrine Bocher Johansens bilder er delt i dette innlegget: Vindkraftverk på Skarvberget besluttes utredet – Finnmark (naturvernforbundet.no). Sandrine er styremedlem i Fjordlaget.

Marit Holm Pettersen og Kai Simon Johansen, leder og nestleder i Naturvernforbundet Porsangerfjorden (Fjordlaget), var også i kommunestyresalen. De med flere bidro med praktisk tilrettelegging av markeringa.
Foto: Kjell M. Derås


Innlegg på Meronbloggen: Kraft fra fjellet

Steinar Nilsen som kjenner det aktuelle området fra barnsbein, var til stede under kommunestyrets behandling av vindkraftsaken. Det inspirerte han til å skrive et blogg-innlegg med tittelen Kraft fra fjellet.

I innlegget skriver han at større innsikt i og forståelse for landskapets verdier kan være med på å styrke våre lokalsamfunn. «Helhetlig forståelse gir kraft til å oppleve og handle i fellesskap i et levende landskap.»

Alle innlegg fra Naturvernforbundet om samme sak
Saker og aktiviteter – Finnmark (naturvernforbundet.no)
Også delt hos lokallaget Porsangerfjorden (Fjordlaget)


Foto øverst: Svanhild Andersen