Vestlandsnaturen

Bli kjent med naturen i Sunnhordland!

Vi har en flott og variert artsrik natur i Sunnhordland. Vi kan vandre fra strandsona med skjørbuksurt og hegre, gjennom skogen med blåbærlyng og hakkespetter, og helt til fjells der fjellsmella venter.