Du er her:

  • Innlandet
Jordugle i Lågendeltaet. Foto: Kristian Slaatsveen.

Jordugle i Lågendeltaet. Foto: Kristian Slaatsveen.

Velkommen til Naturvernforbundet i Innlandet

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.05.2022

Nyheter

Eng Foto Ida-Sofie Stryken
Naturmangfold

God sommer!

29.06.2022 | Sist oppdatert: 30.06.2022

Naturvernforbundet i Innlandet har hittil i 2022 hatt stort fokus på naturmangfold. To av våre kampsaker er E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer og ulovlig hogst i Vang i Hamar.

Kjørespor på hogstfelt
Skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard revideres

09.06.2022 | Sist oppdatert: 09.06.2022

Norsk PEFC Skogstandard beskriver hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene i standarden. For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling, blir standardene gjennomgått hvert femte år. Naturvernforbundet har sendt innspill til årets revisjon.

Viser fra 1 til 4 av totalt 27 artikler