Aktiviteter gjennom året

Er du interessert i å bli med på aktivitetene? Du er hjertelig velkommen!

Dugnad gjennomfører vi i mange varianter. Her kan du være med på dyrking av grønnsaker og blomster, vedlikehold av fuglekasser, hogst, kløyving og stabling av ved og produksjon av egne byggematerialer. Vi har en egen birøktergruppe, to kuber og det som trengs av utstyr. Har du lyst til å bli med i arbeidet med kubene og lære mer om biens viktige liv?

  • I mars er det fuglekassedag på Frønsvollen. Vi gjør klart for årets fugler.
  • Dersom været tillater det vil vi også ha bikubesamling i april eller i begynnelsen av mai.
  • I slutten av april og i månedsskiftet mai/juni har vi dugnader på Frønsvollen med fellesmiddag på lørdag. Da rydder vi opp etter vinteren og arbeider i kjøkkenhagen, gjør i stand til dyr kommer på beite og nødvendig vedlikehold av bygninger, gjerder og annet.
  • Om høsten slynger vi honning, det er også vedhogst og produksjon av planker på mobilt sagbruk og vedlikehold av bygninger, gjerder og annet.
  • I september er det dugnad og aktivitetsdag for barn med steking av pinnebrød, opptak av poteter, demonstrasjon av bikuber og spiselige planter, kanskje snekring av fuglekasser og eventyrstund.

Er du interessert i å bli med på aktivitetene? Send oss en e-post.