Slik lager du fuglekasse

Tidlig på våren ser fuglene etter et sted å bo. Du kan hjelpe dem ved å bygge en fuglekasse.

Dette trenger du:
Uhøvlede planker, hammer, sag, målebånd, vinkelhake, trebor 4mm og ca 30 mm, boremaskin og spiker eller terrasseskruer (4,2X55 el.)

Slik gjør du det:

Oppskrift på en enkel fuglekasse som er lett å lage finner du her. Ulempen med denne konstruksjonen er at den er vanskelig å tømme, og at taket ikke alltid blir tett.

Under finner du mål på tre ulike varianter av fuglekasser som kan åpnes foran slik at de blir enkle å holde rene. Ulempen er at man trenger flere bredder på plankene for å få en «pen» fuglekasse med et tak som dekker godt.

Fuglekassen har front som kan vippes ut, og låses med en skrue nede til høyre på kassen. Den kan festes til treet med en, eller to skruer (løst) gjennom bakveggen. Hvis du ikke vil skru i treet kan du lage en planke med fire hull som festes bak på kassen. Da kan du feste kassen til treet med ståltråd eller tau oppe og nede.

 • Skjær til plankene. Kutt av hjørnene på bunnen, ca 1 cm fra hjørnet. Dette blir luftehull.
 • Legg sidene oppå hverandre og bor et hull gjennom begge ca 4 cm ned og 1 cm fra kanten. Bruk 4mm bor. Dette blir vippepunktet for fronten.
 • Bor et hull i den høyre sideplaten, ca 4 cm fra bunnen og 1 cm fra kanten. Her skal låseskruen sitte. Bor ev. to hull i bakveggen til å henge opp kassen.
 • Bor hull, ev. med stikksag, til inngang i fronten. Størrelse 28 til 45 mm. Se tabell under.
 • Skru sidene til bakveggen og skru fast bunnen. Fest fronten med skruer løst gjennom de to hullene oppe. Finn en lengre skrue som du bøyer 90 grader slik at du kan skru den inn med hånden. Skru den inn i det nederste hullet på høyre side slik at frontet blir låst.
 • Fest taket med skruer bak og på sidene. Taket bør være så stort at det dekker godt ut over sidene og fronten. Det kan lages av en planke eller vannfast plate. Er du usikker på om taket er tett eller vannfast, kan du spikre på takpapp med små pappstifter.
 • Kassen kan males på utsiden. Husk å male taket grundig, og endene rundt bunnplaten slik at vannet ikke trekker inn i endeveden.

Under finner du målene på to kasser bygget med bare en bredde på planken. Ulempen er at taket ikke vil dekke så godt. Dette kan avhjelpes ved at taket lages av bredere materiale/plate, eller at taket tekkes med takpapp som går godt utenfor taket. Kasse B er litt høyere og kan egne seg for litt større fugler som trost el.

Last ned tegningen her.

Hvem og hvor:
Størrelsen på hullet avgjør hvem som flytter inn. Bruk tabellen nedenfor til å lage fuglekasser til forskjellige småfugler!

Slik henger du kassen opp:
Heng kassen på en trestamme med ståltråd eller skru den opp på en vegg, ca to meter oppe. Det bør være minst 30-40 meter mellom hver fuglekasse. Husk å rense kassen hver vår, så den er klar for nye beboere.

Forstyrrer det fuglene?

Å være tett på fuglenes familieliv er sterke opplevelser særlig for barn, og bidrar til å stimulere interessen for hva som foregår i naturen. Og de fugleartene som hekker i fuglekasser tåler noe forstyrrelse, det hører også med i naturen til hverdags. Men perioden når de fyker inn og ut av kassa med materiale til reirbygging, bør de ikke forstyrres, da er faren størst for at de ombestemmer seg.

Og husk, man skal aldri mate fugleunger i reir!

Vedlikehold og rengjøring

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Noen tar den på ettersommeren sammen med den siste sjekken av kassene, for å se om det ligger igjen noen døde unger eller råtne egg, eller om det er et nytt par som har startet med sitt andre kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vinteren, for da er det kaldt og fugleparasitter (særlig fuglelopper) i kassen holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet senest i påska, litt avhengig av hvor i landet kassen henger.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt er kun brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassen vil etter hvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etter hvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder stærkasser og småfuglkasser med litt større hull enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk i kassen også om våren, selv om den er rengjort om høsten. Dette fordi spurveugla av og til kan ta i bruk fuglekassene til å hamstre mat, hovedsakelig mus, i løpet av vinteren.

Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de henger godt, og at lokket er på plass.

Fuglekassebyggerens lov

 • Heng ikke opp flere kasser enn du kan klare å vedlikeholde
 • Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle ned
 • Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og egglegging
 • Rør ikke egg og unger
 • Rens kassene når hekkesesongen er over