Slik lager du fuglekasse

Tidlig på våren ser fuglene etter et sted å bo. Du kan hjelpe dem ved å bygge en fuglekasse.

Jente og mann som ser i en fuglekasse

Å snekre fuglekasser er artig for hele familien. Mange småfugler sliter fordi vi mennesker tar fra dem leveområder. Derfor er du til stor hjelp om du setter opp en fuglekasse i hagen, ved hytta, i en park eller en skog der du bor. Da kan du følge fuglene fra de bygger reir til ungene lærer å fly.

En del fuglearter, som hakkespetter og noen meiser, hakker ut sine egne hull. Men mange arter er avhengige av at det finnes gamle hakkespetthull eller andre hulrom for å ha en trygg plass å bygge reir. Etterspørselen etter ledige reirhull er stort sett større enn tilbudet, så om du henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få fugl i den.

I boligområder er kjøttmeis, blåmeis og svarthvit fluesnapper de vanligste leieboerne i småfuglkasser. Flere fugler kan finne seg en bolig hvis vi hjelper dem med husbyggingen.

Fuglekassebyggerens lov

  1. Heng ikke opp flere kasser enn du kan klare å vedlikeholde.
  2. Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle ned.
  3. Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og egglegging.
  4. Rør ikke egg og unger.
  5. Rens kassene når hekkesesongen er over.

Bygg fuglekasse selv

Dette trenger du:
En uhøvlet planke (2cm x 15cm x 150 cm), hammer, sag, målebånd, boremaskin/drill og spiker.

Slik gjør du det:
Sag planken opp i seks deler, som vist på tegningen nedenfor. Husk å justere lengden på bunnen hvis planken har en annen tykkelse. Spikre sammen veggene og bunnen.

Taket:
For at taket skal kunne åpnes borer du hull til spikrene før du slår dem inn, slik at de sitter løst og taket kan løftes rett opp.

Hvem og hvor:
Størrelsen på hullet avgjør hvem som flytter inn. Bruk tabellen nedenfor til å lage fuglekasser til forskjellige småfugler!

Slik henger du kassen opp:
Heng kassen på en trestamme med ståltråd eller skru den opp på en vegg, ca to meter oppe. Det bør være minst 30-40 meter mellom hver fuglekasse. Husk å rense kassen hver vår, så den er klar for nye beboere.

Forstyrrer det fuglene?

Å være tett på fuglenes familieliv er sterke opplevelser særlig for barn, og bidrar til å stimulere interessen for hva som foregår i naturen. Og de fugleartene som hekker i fuglekasser tåler noe forstyrrelse, det hører også med i naturen til hverdags. Men perioden når de fyker inn og ut av kassa med materiale til reirbygging, bør de ikke forstyrres, da er faren størst for at de ombestemmer seg.

Et par korte inspeksjoner i løpet av de 14 dagene de ligger på egg, tåler de fint. Når ungene først er klekket er faren for at de skal forlate reiret svært liten, men selvsagt skal man også da være tilbakeholden, og la det gå noen dager mellom besøkene. For voksne er det lov å ta et egg i hånda og vise fram de små underverkene, men unngå berøring av unger og voksne fugler som «trykker» på skattene sine.

Mindre barn fikser ikke kikkert, men for alle andre er den et fantastisk alternativ til å komme på nært hold, og kan dessuten brukes ubegrenset.

Og husk; man skal aldri mate fugleunger i reir!

Vedlikehold og rengjøring

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Noen tar den på ettersommeren sammen med den siste sjekken av kassene, for å se om det ligger igjen noen døde unger eller råtne egg, eller om det er et nytt par som har startet med sitt andre kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vinteren, for da er det kaldt og fugleparasitter (særlig fuglelopper) i kassen holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet senest i påska, litt avhengig av hvor i landet kassen henger. Dersom det er kasser for uglene du har hengt opp, må rengjøringen tas betraktelig tidligere, da uglene starter hekkesesongen på ettervinteren, og kan legge egg allerede i mars.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt er kun brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassen vil etterhvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etterhvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder stærkasser og småfuglkasser med litt større hull enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk i kassen også om våren, selv om den er rengjort om høsten. Dette fordi spurveugla av og til kan ta i bruk fuglekassene til å hamstre mat, hovedsakelig mus, i løpet av vinteren.

Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de henger godt, og at lokket er på plass.

Småfugler i fare


Kjøttmeisen hekker over hele landet, og bestanden er i vekst. Men ikke alle småfugler har det like bra. Industrialisering av jordbrukslandskap, mindre tilgang på føde for trekkfugler og klimaendringer er noen årsaker til at en lang rekke småfugler sliter.

Gråsisik, sanglerke, bjørkefink, gjøk, stær, sivspurv, gråtrost, grønnsisik, gjerdesmett, svarthvit fluesnapper, gulspurv, trepiplerke, rødstrupe, heipiplerke, storspove, vipe, heipiplerke og løvsanger har alle opplevd en tydelig nedgang i bestanden de siste 20 årene i Norge.

Bestanden av gjøk er halvert i denne perioden, mens vipa er mer enn halvert. Gråsisik, sanglerke og bjørkefink har mistet mellom to og fem prosent av sine artsfrender årlig siden midten av 1990-tallet.

Vi er avhengige av småfuglene


Fugler er hyggelige og nyttige naboer. Kjøttmeis og andre småfugler spiser nemlig store mengder insekter. Uten fuglene ville insektene gjort stor skade i hager, parker og skoger.

Ren luft, rent vann og mat – vi kan ikke leve uten alt vi får fra naturen. Alle planter og dyr er brikker i et viktig samspill, og vi trenger hver eneste brikke for at det skal fungere. Dessverre er mange småfugler truet. Naturvernforbundet jobber for å sikre leveområdene deres i skoger, hule trær og kulturlandskap.

Du kan bidra ved å bygge fuglekasser!

Gi en gave til naturen

En gave til Naturvernforbundet bidrar til å ta vare på den rike naturen og et levelig klima.