Lær deg å kjenne igjen vårfuglene!

Nå om våren begynner de forskjellige fugleartene å synge, og en etter en bidrar de til å gjøre det vårlige blandakoret mer og mer imponerende. Finn ut hvordan de forskjellige fuglene høres ut, og når på våren de begynner å synge!

Fugl

Lærer du deg noen fuglelyder, blir vårkvitringen mye mer spennende. Mange fugler har svært særegne lyder som er lette å lære seg. Kan du noen fugler, lærer du fort å gjenkjenne flere!
Her har vi gruppert lydene omtrent etter når på våren fuglene starter å synge. Dermed kan du lære deg noen av dem som ikke har kommet enda, og vente i spenning på når den første kommer til et område nær deg!

Tidlig vår

Kjøttmeis

Grønnfink

Blåmeis

Perleugle

Orrfugl

Storfugl

Vår

Bokfink

Stær

Svarttrost

Ringdue

Rødstrupe

Linerle

Vipe

Gulspurv

Chris Romeiks
Vogelartinfo/Wikimedia Commons

Sen vår

Svarthvit fluesnapper

Løvsanger

Gransanger

Hagesanger

Møller

Munk

Forsommer

Tårnseiler

Rugde

Taksvale

Låvesvale

Foto: Malene Thyssen

Fugler året rundt


Det er mange flere fugler enn de som bidrar til vårkvitringen, som det kan være verdt å lære seg. Går du i fjellet vil du for eksempel kunne gjenkjenne lirype, fjellrype  og ravn. I skogen kan du hele året finne for eksempel toppmeis, svartspett, grankorsnebb, dompap og Norges minste fugl – fuglekonge. 

Åkerrikse

Den rare lyden av åkerrikse er blant dem som er lette å identifisere, men den høres svært sjelden. Kun i kulturlandskap på svært få steder i Norge kan du være så heldig å høre hannens monotone kreks-kreks-lyd utover sommerkveldene.

Tårnseiler

En av fuglene vi har her kortest er tårnseileren, som du bare hører hvine over hustakene noen få uker på sommeren.