Det siste koko?

Det er fremdeles mulig å gå en tur på stien for å høre skogens ro – men gjøken som galer ko-ko blir stadig sjeldnere.

Hvis du tenker at du oftere hørte fuglesangen tidligere – så stemmer det. Veldig mange av de kjente og kjære fugleartene våre er truet. 

Bli medlem i dag og støtt lokalt naturvernarbeid som bidrar til bevaringen av norske fugler!

Denne uka kom det en ny oversikt over truede arter i Norge, og for fuglene er situasjonen ekstra dyster. Lurer du på om du har hørt en truet art, kan du få en smakebit på noen av dem her.

Kjente fuglearter som lirype og fjellrype, blåstrupe, gulspurv, taksvale og ærfugl rykket denne høsten inn på rødlista for arter i Norge. Arter som hubro, lomvi og åkerrikse beholder sin status som sterkt og kritisk truet, mens for eksempel myrhauk har fått skjerpet status til sterkt truet. 

Har du ennå ikke rukket å lære deg disse fuglelydene- hør dem her:

Hvorfor færre fugler?

Hovedgrunnen til at mange av fuglene forsvinner er nedbygging av natur. Det er alt fra hytte-, hus- og veibygging til kraftlinjer og kraftutbygging, samt skogbruk, som er grunnene til at fuglene blir færre.

I tillegg er klimaendringene en stadig større trussel – særlig for fjellfuglene er klimaendringene en av hovedpåvirkingsfaktor. For sjøfuglene er det matmangel som ser ut til å være hovedproblemet, der klimaendringene påvirker mattilbudet.

Fuglelydene er tilgjengelig hos www.xeno-canto.org/. Published under a creative commons license.