Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter

Kommende arrangementer: 0
Kommende aktiviteter: 0

Gjennomførte arrangementer:

50-års jubileumsfest 25. september på Sjøholmen

Naturvernforbundet i Bærum feirer jubileum i år. Det er 50 år siden laget ble stiftet, det skjedde 29. august 1972 på et møte i Sandvika kino. Den store markeringen var på søndag 25.september på Sjøholmen!
Vi inviterte hele Bærums befolkning til å være med å feire jubileet vårt mellom kl. 11 og kl. 15. Vi sendte ut et nyhetsbrev med invitasjon og fullstendig program til alle nyhetsbrevabonnenter. Det var til en dag for hele familien, med underholdning for barn og voksne. Stabekk
Janitsjar spilte, Bærum dykkerklubb filmet under vann, det var quiz, sangleker og et spennende foredrag. Det var også gratis servering av pølser og kaker, brus og kaffe.

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan – 2. uken i august

Sommeren er her, engene blomstrer og etter hvert blir det også slått. Planen er å slå enga med liten lett slåmaskin antagelig i 2. uken i august (dette gjøres av 2-3 personer), la gresset tørke på enga i noen dager, og deretter rake det sammen noen dager senere, med start kl. 18 kvelden.
Rakedugnaden vil antagelig starte mandag 15. august kl. 18, men det er litt avhengig av været. Det er denne dugnaden det inviteres til.
Hvis vi blir ferdig med rakingen den første kvelden, da er vi ferdige og glade.
Hvis vi ikke blir ferdig på den første kvelden, da fortsetter vi kvelden etter.
Dette er den foreløpige plan.
Det skal sendes ut mer informasjon ca. 1 uke i forveien. Da vil vi også be om tilbakemelding om deltagelse, for å kunne bake nok kake.
(vi tar alltid kakepause, og Zsuzsa stiller med hjemmebakt kake. Noen ganger er det også andre som kommer med kake i tillegg. Dugnaden er og skal være sosialt også).

Foredrag om insekter – onsdag 9. mars 2022 kl. 19:30 i Bekkestua bibliotek

Anne Sverdrup-Thygeson holder foredrag om insekter 9. mars: Insekter er ekstraordinære og kan redde livet ditt! Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU, er en av Norges mest spennende formidlere om insektenes betydning og deres fascinerende liv. Hun formidler kompliserte problemstillinger lett forståelig, engasjerende og lærerik måte. Onsdag 9. mars holder hun foredraget «Insekter – sårbare og uunnværlige». Hvorfor er insektene nyttige for oss, og om hva de sliter med i dag? Hun vil blant annet snakke om arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende viktig for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker. Du vil ikke gå uberørt hjem! Alle innbyggere i Bærum er velkomne til Bekkestua bibliotek, 9. mars 2022 kl. 19:30 for å høre foredrag. Deltakelse er gratis.
Før foredraget gjennomfører Naturvernforbundet i Bærum sitt årsmøte kl. 18.

Årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum – onsdag 9. mars 2022 kl. 18:00 i Bekkestua bibliotek

Program
Kl. 18:00 Årsmøte
Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap
Sak 4. Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2021
Sak 5. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
Sak 6. Valg av utsending til NNVs landsmøte 22.-24. april
Sak 7. Eventuelt og innmeldte saker
Sak 8. Utdeling av NiBs miljøvernpris
For å bli kjent med årsmelding og regnskap henviser vi til vårt medlemsblad – Nøttekråka 1/2021 – som ble sendt ut til alle hovedmedlemmer i februar i år. Medlemsbladet kan leses på våre nettsider her. Medlemsbladet kan også leses på våre nettsider her. Vedlegg til sak 4 og 5 kan leses her: budsjett, arbeidsprogram for 2022 og valgkomiteens innstilling.
Kl. 19:00 Pause med kaffe/te og kringle
Kl. 19:30 Professor Anne Sverdrup-Thygeson holder foredrag om insekter: Hvorfor er insektene nyttige for oss, og hva truer dem?

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan – gjennomført tirsdag den 17. august, kl. 18

Nå er det blitt august og vi skal prøve å slå enga (med hjelp av Jan Häusler fra Asker) enten i løpet av helgen eller mandag 16. august.
Derfor inviterer vi til rakedugnad (og eventuell mer slått) tirsdag den 17. august, kl. 18. Hvis vi ikke blir ferdige på tirsdagskvelden da fortsetter vi på onsdagskvelden, 18. august, kl. 18.
Vi treffes øverst på Toppåsveien kl. 17.45 eller på Gjettumbråtan kl. 18.
Kart: http://bit.ly/1TrBNAN

Pøbelplantedugnad – 8.aug. 2021, Lilløyplassen

8.august ble det gjennomført pøbelplantedugnad på Lilløyplassen, i samarbeid med Botanisk forening.
Ni personer røsket kanadagullris, for å sikre dragehodene på kalktørrenga.

Søppeldugnad – 20.mai 2021, kl.18:00 Fornebu

Naturvernforbundet i Bærum gjennomførte en søppelplukkedugnad på Fornebu torsdag den 20.mai


Årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum ble gjennomført digitalt den 16. mars 2021 kl.18 Dagsorden var:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap
Sak 4 Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2020
Sak 5 Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
Sak 6 Eventuelt og innmeldte saker

Årsmelding og regnskap ble publisert på forhånd i vårt medlemsblad – Nøttekråka 1/2021.
Det var påmeldt 21 personer til møte. I tillegg til presentasjon av vår arbeidsprogram ble det valgt nytt styre.
Lokale stemmer – 28.oktober 2020, kl.18:00 Bekkestua bibliotek
I serien Lokale stemmer, har Naturvernforbundet i Bærum presentert seg på biblioteket på Bekkestua 28. oktober kl. 18. Svein Holo har vist bilder fra boka om Tanumplatået og andre naturbilder.

Søppeldugnad – 17.september 2020, kl.17:30 Fornebu

Naturvernforbundet i Bærum gjennomførte en søppelplukkedugnad på Fornebu torsdag den 17.september.

Tur til Søndre Kolsås – lørdag 12. september 2020 kl.10:30

Bærum Natur- og Friluftsråd arrangerer en tur til Søndre Kolsås, i samarbeid med Bærums turlag og oss i Naturvernforbundet i Bærum.
Oppmøte på Hauger T-banestasjon kl.10:30 på lørdag den 12.09.2020.
Ta på gode sko, og ta med mat og drikke. Turen tar 4-5 timer.
Turen går Kløftaveien fra Hauger stasjon til den møter Toppåsveien, så går vi ned til Heggelia, opp denne, krysser Dælibekken og kommer oss til den fantastiske fredete kalkstein lokaliteten (G2 i Naturkart Kolsås) som blir vår første stopp, derfra følger vi stort sett lokalitetene i Naturkart Kolsås, G3 osv.helt opp tiltoppen
Arrangør: Bærum Natur –og Friluftsråd (BNF) sammen med Bærum Turlag og Naturvernforbundet i Bærum
På grunn av koronasituasjonen: Påmelding til arnkver@online.no
Deltakerne får med seg Naturkart Kolsås med bl.a. informasjonom turen
Dette naturkartet er ett helt nytthefte som Hilde Friis Solås har laget for Bærum Natur-og Friluftsråd. Dethar bilder og enkle forklaringer om hvordan Kolsås er dannet. Hefteter nærmest en lærebok på 52 sider i geologi, botanikk, dyreliv, fugler og kulturminner i Kolsåsområdet, spesielt godt egnet for elever i den videregående skolenog turgåere forøvrig. Her finnes eldgamle fossiler, slåtteng, sjelden steinog kulturminner.Turen vi arrangerer nå,har hovedvekt på geologi. Vi har derfor med oss geologene Henning Dypvik og Bente Bue som vil lede turen, peke og fortelle.
Kontaktinfo:Rigmor Arnkværn 91 77 21 45 og arnkver@online.no
Mer info? Se Hjemmesidene til:
BNF: bnfr.no
Bærum Turlag: baerum.dntoslo.no
Naturvernforbundet i Bærum: les mer om bakgrunnen til turen her.

Slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan – mandag 17. august 2020 kl.18:00


Den 17. august ble det gjennomført en vellykket slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan.
Dugnaden ble avsluttet med hjemebakt kake.

Pøbelplantedugnad – søndag 09. august 2020 – Lilløyplassen kl.12-15


På søndag 9.8. kl. 12-15 har vi røsket opp kanadagullris slik at denne fremmedplanten ikke invaderer dragehodeenga ved naturhuset. Dugnaden ble gjennomføres i samarbeid med NBF. Totalt har vi samlet 19 sekker stapp fulle med denne hagerømlingen. Vakker, men med sin hang til å danne monokultur vil den snart kunne kvele lia med de sjeldne blomstene. Les mer på våre FBsider her.

NiBs årsmøte – 10 juni 2020 – Lilløyplassen kl.18

Det utsatte årsmøtet i Naturvernforbundet i Bærum (NiB) fant sted den 10.juni kl 18:00 på Lilløyplassen, med følgende program:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap
Sak 4 Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2020
Sak 5 Valg av nytt styre, revisor og valgkomite
Sak 6 Eventuelt og innmeldte saker
Årsmelding og regnskap ble publisert på forhånd i vårt medlemsblad – Nøttekråka 1/2020.
Det ble valgt ny styre og nytt valgkomité for 2020-2021.

Søppeldugnad på Fornebu 14. mai 2018

Den årlige søppelplukkedugnaden på Fornebu ble gjennomført på onsdag 20.5. 152 kg søppel ble levert på Isi fredag morgen. Vi fikk etterhvert en trillebør med et jernfat, et bilhjul og noe jernskrot, og ytterligere to bildekk, et bilhjul og mer jernskrot fra Holtekilen. Selv om det ser tilsynelatende ryddig ut på Fornebu, og selv om det er flere som rydder, trengs det årvåkne blikk for å finne tyngre søppel som det ellers ikke er så enkelt å få med seg.Vi møtes sikkert til høsten, både på Forenbu og langs Engervannet!Tusen takk for hjelpen denne gangen også!

Søppeldugnad på Engervannet 29. april 2020

Det ble plukket 195 kg søppel, som ble levert på Isi. Det er ny rekord. Vi leverte ca 135 kg i fjor vår og ca 85 kg i fjor høst. Denne kilden går aldri tom – en skikkelig Sareptas krukke!
En svane kom svømmende, lurte på hva som foregikk, men var ikke det granne interessert i å delta i oppryddingen i sitt eget leveområde. Tvert i mot, det var langt under dens verdighet.
Vi tar en ny dugnad til høsten.

Temakveld i Tanum menighet: Tanumplatået i ord og bilder 22. jan. 2020, kl 19:30 – 21

Svein Holo snakket om arbeidet med boken om Tanumplatået og viste frem bilder. En flott
anledning til å bli bedre kjent med Tanumplatået og en fantastisk dyktig fotograf.

25.september 2019, dugnad langs Engervann kl.17-18

På oppdrag fra kommunen har vi plukket søppel i og langs Engervann onsdag 25. september fra kl. 17 til ca kl. 18.

22.september 2019, et lite «sidesprang»?

Naturvernforbundet i Bærum (NIB) tok mange ut i skogen. Bare et lite
steinkast unna der alle andre går i kø, finnes det en liten perle som vi hadde lyst til å dele med flere på søndag den 22. september.

16.september 2019, kl.17 Fornebu

Naturvernforbundet i Bærum gjennomførte en søppelplukkedugnad på Fornebu mandag 16.september.

16. august 2019 – vellykket slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan

Dugnaden er vel gjennomført

2.juni 2019, 12-15: Lilløyplassen ble gjennomført en spennende naturvern-dag med Naturvernforbundet. med følgende program:

  • Barnevennlig «jakt» på pøbelarter
  • Introduksjon til fremmede arter og deres påvirkning på stedegne arter
  • Introduksjon til insektvennlige planter
  • Fuglekikkertur fra kl. 13
  • Tur i området fra kl. 14 om tema fremmede arter og bekjempelse
  • Utdeling av årets naturvernpris
  • Stand om aktuelle saker, som NiB arbeider med
    Les mer om arrangementet på våre FB-sider her.

Vardebrenning på Kolsåstoppen – lørdag 9 mars klokken 15:00

Lørdag 9.mars klokken 15.00 ble det organisert vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Før i tida ble varder tent på fjelltopper, særlig langs kysten for å varsle fare og ufred. Vardebrenning var et effektivt kommunikasjonssystem som gjorde at man kunne nå raskt fram med et viktig budskap til folk ytterst på skjær og innerst i fjorder. I år ønsker vi å sende et signal til Arbeiderpartiet om at de må gå inn for varig vern på sitt landsmøte til våren. Lørdag 9.mars ble det derfor gjennomført vardebrenning over hele landet i samarbeid med Folkeaksjonen og Natur og Ungdom.

Åpent foredrag: Terje Tvedt om «Elver og sivilisasjonens utvikling» 18 mars kl.19:30-20:30

Etter årsmøte i år har Naturvernforbundet i Bærum invitert til åpent foredrag ved Terje Tvedt. Foredraget vekket en stor interesse – vi samlet 60-70 personer i storsalen på biblioteket.
Terje Tvedt er utdannet historiker og er professor II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, og professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Hans mest sentrale forskningsfelt er forholdet mellom samfunn og vann. Tvedt er serieredaktør for 9-bindsverket A History of Water og står bak en rekke bøker om Nildalens moderne historie. Tvedt står bak fjernsynsseriene «En reise i vannets historie» (1997), «En reise i vannets fremtid» (2007) og «Kampen om Nilen» (2014). Tvedt har mottatt flere priser for sine filmer og bøker, og fikk Norges forskningsråds formidlingspris i 2006, Fritt Ord-prisen i 2007 og Gullruten i 2008.

NiBs årsmøte – 18 mars 2019 kl.18. Bekkestua bibliotek

Årsmøtet med gjennomgang av årsmelding og regnskap.

Feiring av 40 års jubileet for Kolsås-Dælivann – gjennom hele 2018

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har markert at det var en fremtidsrettet tanke i 1978 å verne 5,3 kvadratkilometer midt i Bærum mot store tekniske inngrep. Du kan lese Nib sitt innlegg i Budstika om prosessen som førte til at Kolsås-Dælivann ble vernet som et landskapsvernområde for 40 år siden her.
Ni lokale foreninger har gjennomført arrangementer for å feire 40-års jubileum. Feiringen kulminerte med festmøte arranger av NiB – Fra redningsaksjon til vernet stolthet

Høstens søppelplukkedugnad på Fornebu – mandag 25.september kl 18.

Naturvernforbundet i Bærum gjennomførte dugnadsoppdraget med 10 voksne personer på kvelden tirsdag 25. september. I tillegg gikk to personer en av rutene søndagen før dvs 23.9. En fullastet varevogn med skrot, som til sammen veide 84 kg, ble levert på Isi gjenvinningsstasjon samme kveld. Generelt var området nå mindre forsøplet enn tidligere, men som antall kilo viser fant dugnadsgjengen også denne gang en god del avfall. Som tidligere var dette en del plast og isopor samt tomgods/flasker fra publikum en metallplate og noen planker. Det er, generelt, mindre avfall en tidligere, trolig pga andre ryddeaksjoner i området på vårparten. En lang kabel, sikkert 70-80m, har ligget i en kveil ute i Koksa NR i en årrekke. Den samlet vi inn. Problemet med isopor og plast fra nærliggende byggeplasser synes også å ha avtatt.

Friluftslivets uke er i 2018 fra 1. – 9. september

Uka startet med #nattinaturen 1.september og ble åpnet offisielt med Friluftslivets dag 2.september.

Festmøte i Sandvika teater lørdag 8. september 2018

Naturvernforbundet i Bærum sto for festmøte i Sandvika teater. Møtet var en del av Friluftslivets Uke. Programmet besto av foredrag om vernearbeidet, om natur- og kulturkvaliteter, og inneholdt spennende kunstneriske innslag.

Vellykket slåtte – og rakedugnad på Gjettumbråtan 15. agust 2018

Dugnaden er vel gjennomført. På grunn av tørken i sommer ble høyet slått tidlig og gitt til sauefor.

Geologisk tur til Kolsåstoppen – torsdag 7. juni 2018

Kolsås geologi er viden kjent fordi her kan vi lett se den geologiske historien som er en viktig del av Norges utvikling. Historien starter nederst med siluriske fossiler fra en gang det var et verdenshav der det nå er jordbruks- og villalandskap. Videre oppover i lia passerer vi de neste tidsepokene; devonske sandsteiner, karbonske slamsteiner og permiske konglomerater, basalter og rombeporfyrer fra tiden da jorden revnet og vulkaner spydde lava. Vi avslutter på toppen med utsikt og ser hvordan geologien har styrt form og dannelse av bærumslandskapet.
Start:
P-plassen i Heggelia/Heggelikroken.
Kjør Toppåsveien innover fra Brynsveien. Eller ta buss 160 til Toppåsveien å rusle opp til P-plassen derfra.
Turledere:
Morten Bergan, tlf. 905 97 448 og Hans Arne Nakrem fra
Norsk Geologisk Forening.

Guided tur med tema norsk malerkunst og Fleskumsommeren 1886 4. juni 2018

«Fleskumsommeren 1886»
Om starten på impresjonismen og nyromantikken i norsk malerkunst. Tema for turen er naturalisme og stemningsmaleri.
Sommeren 1886 kom seks unge malervenner og deres familier sammen på Fleskum for å arbeide sammen og for å bo sammen. Bildene som ble malt denne sommeren skapte stor oppmerksomhet på høstutstillingen samme år, og det som senere skulle få navnet ”Fleskum-sommeren” skulle få avgjørende betydning for malerkunstens utvikling i Norge.
Start: Utfartsparkeringen Gjettumveien (ved starten av Dæliveien).
Turleder: Kunsthistoriker Ole H.P. Disen

Søppeldugnad på Fornebu 14. mai 2018

Også i vår ble det plukket søppel på Fornebu, på de samme områdene og langs de samme rutene som i våres.

Tusen takk for hjelpen denne gangen også!

Søppeldugnad på Engervannet 3. mai 2018

NiB hadde dugnad 3. mai på Engervannet, med plukking av søppel i fra båt og rundt vannet.

Omvisning på Gjettumbråtan blomstereng 24.april 2018

Tur til Gjettumbråtan blomstereng ble gjennomført av Tom Ekeli fra Naturvernforbundet i Bærum med 10 nyskjerrige deltakere.

Vellykket årsmøte og åpent møte med foredrag ved Terje Bøhler 20. mars 2018

NiBs årsmøte ble holdt på Stallen på Gjønnes gård den 20. mars 2018 fra kl. 18.
Årsmøtet har gjennomgått årsmelding og regnskap. Nytt styre ble valgt: ny styreleder er Anne Gøril Aas, ny nestleder er Siren Tjøtta. Nye medlemmer er: Anna Borg,  Solveig Dysvik og Johan L. Persbråten.
På åpent møte kl.20 holdt Terje Bøhler et foredrag: Fuglelivet i Kolsås/Dælivann-området».

Åpent møte om arealplanlegging i Bærum kommune. Vinner eller taper natur og kulturlandskap? 10. oktober 2017

Tema for årets fagseminar arrangert av Naturvernforbundet i Bærum var arealplanlegging.

Her er presentasjonene:

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR
Mari Gjengedal, landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tiril Eid Barland (V), medlem av Planutvalget
Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Søppeldugnad på Fornebu 27. september 2017

Også i høst ble det plukket søppel på Fornebu, på de samme områdene og langs de samme rutene som i våres.

Tusen takk for hjelpen denne gangen også!

Vellykket slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan august 2017

Også iår har vi gjennomført slåtte- og rakedugnaden på Gjettumbråtan i første halvdel av august.

Fredag 11. august fikk vi nok en gang fantastisk hjelp fra Jan Häusler med en liten slåmaskin fra Naturvernforbundet i Asker, for å slå mesteparten av enga. Dagens overraskelse var at også Rune Aanderaa stilte med en liten slåmaskin, også han fra Naturvernforbundet i Asker. Dette var første gangen at vi hadde 2 slåmaskiner på enga samtidig!  Mens de slå med maskinen så jobbet Henning og Zsuzsas familie med slått av kantene med ljå og raking.

Den store dugnadsgjengen kom mandag 14. august. Frem til da tørket gresset på bakken, slik at de modne frøene falt ned på bakken på enga. Denne mandagskvelden ble all gress raket sammen og uttransportert fra enga. Iår kom det ikke like mange som ifjor, men vi klarte å bli ferdige med rakingen.

Som tidligere nevnt er denne dugnaden den mest sosiale dugnaden – tradisjonen tro tok vi en kakepause med kirsebærkake og andre godsaker når mesteparten av rakingen var ferdig.

Tusen takk til alle slåtteentusiastene for en hyggelig slått iår!

Søppeldugnad langs Isi-elva 22. juni 2017

NiB gjennomførte 22. juni søppeldugnad langs vestsiden av Isi-elva. Dugnaden, som resulterte i fjerning av mer enn 300 kg. søppel, ble utført på oppdrag av Bærum kommune.

Takk til alle som deltok på dugnaden! 

Vårens søppelplukkedugnad på Fornebu, langs kyststien fra Holtekilen til Langoddveien

NiBs styremedlemmer og folk fra dugnadsgjengen gjennomførte torsdag 6. mai søppelplukkedugnader langs kyststien fra Holtekilen til Langoddveien på Fornebu.  Søppelplukkingen ble utført for Bærum kommune.

Mange takk til dere som stilte på denne dugnaden.

Vellykket årsmøte tirsdag 21. mars 2017

Årsmøtet ble holdt på Bekkestua bibliotek. Nytt styre ble valgt: ny styreleder er Anne Gøril Aas, ny nestleder er Finn Otto Kvillum, nye styremedlemmer er Siren Margrethe Andresen Tjøtta og Trond Taugbøl.

Under den åpne delen av møtet var det et meget interessant foredrag «Naturen, livsgrunnlaget vårt» v/ Jorunn Vallestad fra Naturvernforbundet.