Arealplanen for Nittedal

Naturvernforbundet i Nittedal har deltatt i høringen for Nittedal kommunes arealplan 2022-2035.

parkeringsarealer rundt Nittedal rådhus og kirkeAnne Hilde Røsvik
Store parkeringsarealer preger området rundt Nittedal rådhus og kirke. Foto: Google maps 2023.

Våren 2023 kommenterte Naturvernforbundet på Kommunens arealplan. Noen måneder seinere sendte kommunen ut arealplanen på ny høring, fordi det i kommunestyret var flertall for massedeponi på Glosli og utbygging av boliger og næringsbygg ved foten av Varingskollen. Dette er så store prosjekter at det krevde ny høringsrunde, men i denne runden var det bare åpning for kommentarer til Glosli- og Varingskollen-sakene.

Tre høringssvar

Derfor foreligger det nå tre høringssvar fra Naturvernforbundet i Nittedal: et svar på Glosli-forslaget, et på forslaget om å bygge ut skogen ved foten av Varingskollen og det første svaret som tok for seg arealplanen i sin helhet.

Naturvernforbundet gikk imot å anlegge et massedeponi på Glosli ved Rauerskauveien og imot utbygging av boliger og næringsbygg i Varingskollen, se høringssvarene nedenfor.

varingskollen
Varingskollen omfatter alpinanlegg, stier og gamle sleper og er et mye benyttet nærtur-område. Utsnitt av Nittedal kommunes planprogram 2022.

Når det gjaldt arealplanen i sin helhet leste vi planen ut fra følgende spørsmål: Tar planen tilstrekkelig hensyn til truslene mot naturen og naturmangfoldet?

Leveområdene for dyr og planter forsvinner bit for bit og fremmedarter brer seg. Øvrige trusler er miljøforurensing, klimaendringer og overbeskatning av dyr, fisk og planter.

Kommuneplanen må legge til rette for at mennesker, dyr og natur kan sameksistere. I høringssvaret peker vi på noen punkter i arealplanen som kan forbedres.

Vi kommenterte følgende:

 • Grønne korridorer mellom Nitelva og Lillomarka
 • Nitelva og «veisløyfa»
 • Skog og store trær
 • Raviner – Nittedals «jungel»
 • Myr
 • Marka
 • Friluftsliv og tilrettelegging
 • Fremmedarter
 • massedeponier
 • Matjord
 • Lysforurensning
 • Skape et triveligere Nittedal sentrum
 • Naturmangfoldsplan

Du kan lese høringssvarene her: