Arealplanen for Nittedal

Naturvernforbundet i Nittedal har deltatt i høringen for Nittedal kommunes arealplan 2022-2035.

parkeringsarealer rundt Nittedal rådhus og kirke
Store parkeringsarealer preger området rundt Nittedal rådhus og kirke. Foto: Google maps 2023.

Vi har lest kommuneplanen ut fra følgende spørsmål: Tar planen tilstrekkelig hensyn til truslene mot naturen og naturmangfoldet?

Leveområdene for dyr og planter forsvinner bit for bit og fremmedarter brer seg. Øvrige trusler er miljøforurensing, klimaendringer og overbeskatning av dyr, fisk og planter.

Kommuneplanen må legge til rette for at mennesker, dyr og natur kan sameksistere. I høringssvaret peker vi på noen punkter i arealplanen som kan forbedres.

Vi kommenterer følgende:

Grønne korridorer mellom Nitelva og Lillomarka

Nitelva og «veisløyfa»

Skog og store trær

Raviner – Nittedals jungel

Myr

Marka

Friluftsliv og tilrettelegging

Fremmedarter

Massedeponier og masseforvaltning

Matjord

Lysforurensning

Skape et triveligere Nittedal sentrum

Nittedal trenger en naturmangfoldsplan

Du kan lese kommentarene her: