Årsmøte 2023 og foredrag om FNs naturavtale

Tirsdag 7. mars ble det holdt årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum og foredrag om FNs naturavtale.

Folk i sal

Tirsdag 7. mars ble det holdt årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum (NiB) og foredrag om FNs naturavtale.

Kari Balke Øiseth, leder i NiB snakker i mikrofonBente Tovik

Leder i NiB, Kari Balke Øiseth loste oss trygt gjennom årsmøtet og gikk først gjennom årsmeldingen. 2022 har vært et begivenhetsrikt år med 50-årsjubileum og mange aktiviteter.

Arbeidsprogrammet for 2023 blir ikke mindre spennende i et kommunevalgår med den ferske FNs naturavtale i ryggen. I 2023 vil NiB bruke lokalvalgkampen til å sette viktige saker på dagsorden.

– Vi skal særlig rette søkelyset mot hvordan kommunen og politikerne følger opp naturavtalen i Bærum​, sa Kari Balke Øiseth.

Et annet prioritert område er kampen mot tap av dyrket mark.

NiB skal som alltid også være en seriøs og aktiv høringsinstans, og skal fortsette det viktige dugnadsarbeidet.

NiB skal også delta på en rekke ulike arrangement og forsterke kommunikasjonen med medlemmene, kommunen og innbyggerne.

Valg til styret

Årsmøtet gjenvalgte Kari Balke Øiseth som leder, og Bente Tovik ble valgt som ny nestleder.

Styret består ellers av Morten Bergan, Helga Fastrup Ervik, Sunniva Schjetne, Tomas Westly, Finn Otto Kvillum, Dag Evert Borud (ny), Helle Frodahl (ny) og Halvor Igesund (ny).

Miljøvernprisen for 2022

Etter årsmøtet ble miljøvernprisen for 2022 overrakt en verdig vinner, nemlig leder i Bekkestua Vel, Gry Thune Young, som i mange år har arbeidet utrettelig for å bevare de grønne lungene på Bekkestua.

Les mer om miljøvernprisen og prisoverrekkelsen her

En mann med mikrofon

Foredrag om FNs naturavtale

Sverre Lundemo fra WWF Verdens naturfond kom etter årsmøtet og holdt et foredrag om FNs naturavtale og hvordan den må følges opp i Bærum og resten av kommune-Norge.

Det var både veldig interessant og litt skremmende.

Naturavtalen har ambisiøse mål om bevaring av natur og arealforvaltning på naturens premisser.

Minst 30 prosent av verdens land- og havområder skal bevares og beskyttes mot skadelig påvirkning fra menneskelig aktivitet innen 2030, og tap av biologisk mangfold skal ned til null.

I tillegg skal 30 prosent av forringede og skadede naturområder være under restaurering.

Alle forvaltningsnivåer i alle sektorer må sørge for at natur og naturverdier blir godt innarbeidet i politikk, lover, plan- og utviklingsprosjekter for å sikre målene i naturavtalen.

Etter foredraget ga Dag Egil Strømme, leder i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, en kommentar til hvordan Bærum kommune kan bidra til å følge opp naturavtalen.

Med over 50 frammøtte og flere lokalpolitikere i salen, kom det mange spørsmål og kommentarer. Det var tydelig at temaet fenget både medlemmer og politikere.

Alle foto: Bente Tovik