Årsmøte i Naturvernforbundet i Ås

29.02.2024

Velkommen til årsmøte til Naturvernforbundet i Ås!
Årsmøtet er torsdag 29.februar, og vil foregå på BIT Innovasjonssenter i Ås sentrum (Rådhusplassen 27). Møtet vil være i Storsalen, og det vil bli lett servering. Årsmøtet starter kl. 18:00.

I forkant av årsmøtet inviterer vi til et foredrag av Anders Often kalt «Fremmede plantearter: Stadig nye utfordringer». Anders Often er botaniker med en stor interesse for fremmed arter, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker spredningen av dem. Foredraget starter kl.17:15, og vil foregå i samme lokale som årsmøtet.  

Lenke til årsmøtearrangementet på facebook: https://fb.me/e/6GrACb8Gb

Under ligger alle dokumentene til årsmøtet vedlagt.