Årsmøte i NOA vel gjennomført

Sal 3 i Samfunnshus Vest på Røa var fullsatt onsdag 16.mars da Naturvernforbundet i Oslo og Akershus holdt årsmøte for 2022.

Kvelden åpnet med pizza fra klokken 17, før møtet satte igang klokken 18. Her ble fjoråret gjennomgått, og neste års arbeidsprogram og budsjett godkjent. Mot slutten av kvelden var det rom for debatt og meningsutvekslinger, og selv om møtet trakk litt ut så var det en produktiv og engasjert forsamling og programmet kom i mål; dessverre uten det planlagte bildeforedraget til Håkon Breivik Myhr. 

Årsmøtet vedtok et omfattende arbeidsprogram med særlig fokus på vern, bevaring og restaurering av Oslomarkas natur- og opplevelsesverdier og formidling av naturkunnskap og naturglede.

Kvelden bydde også på en hyggelig markering da Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng ble utnevnt til æresmedlemmer i NOA. Deres arbeid for organisasjonen kan leses om HER.