Betingelser for leie

Frønsvollen vinter

 • Hos oss må du være medlem for å leie
 • Alt av leie skal skje i samsvar med NOAs mål og kjerneverdier for bruk av Frønsvollen
 • Husordensreglene skal følges
 • Alle som ønsker å leie må forholde seg til våre husregler
 • Leietakere som ønsker å bidra som stall- og beitevakter vil prioriteres foran de som ønsker ordinær leie.

Hva er stallvakt?

I helgene ønsker vi å holde Stallen åpen til glede for forbipasserende. Som stallvakt lager du kaffe og toddy, og holder Stallen åpen. Vi i NOA ønsker å spandere en kopp kaffe på turgåere som passerer Frønsvollen, slik at de kan nyte matpakken før turen går videre. Vil du være stallvakt møter du mange blide mennesker, og vi blir svært glade, så glade at du får overnattingen gratis av oss!

Hva er beitevakt?

Tre måneder hver sommer kommer ungdyr (kviger) fra Bogstad gård eller Kongsgården til Frønsvollen for å beite, vi passer da på dyrene. I skoleferien leier vi derfor ut stedet til en litt rimeligere penge til våre medlemmer som kan følge med og passe på dyrene. En morsom opplevelse for hele familien. Frister ferie på landet? Å være beitevakt innebærer at du:

 • Må være tilstede hele leieperioden, slik at du har mulighet til å passe på dyrenes ve og vel
 • Sjekker at beitedyrene har friskt vann i trauet.
 • Slår gresset rundt utebordene utenfor Stallen og syd for våningshuset. (ljå på loftet eller i kjelleren)
 • Slå gresset under de elektriske gjerdene
 • Holder ugresset under kontroll i kjøkkenhage og i blomsterbed.
 • Vanne i kjøkkenhagene
 • Luke/slå einstape (bregne) på beiteområdet
 • Kløyving og stabling av ved mottas med takk!
 • Husk at Frønsvollen skal være fri for søppel, ta det med hjem!

Slik gjør du:

Leieforespørsel sendes til Frønsvollen.

Priser finner du her.

Leie innbetales forskuddsvis, 5 dager før ankomst, eller ved bestilling. Det er normalt ikke refusjon ved avbestilling nærmere enn en uke før ankomst.

Ved leie skal medlemsnummer alltid oppgis. Innbetalt leie refunderes ikke.

Konto for innbetaling av opphold og andre inntekter er: 1280 05 02347 eller VIPS 643394 «Støtt Frønsvollen»
Innbetalingen må merkes: «Frønsvollen» + «opphold» eller «inntekter» + navn + dato for leie

Stalloppgjør og leie registreres i Oppgjørsbok i hytta. Kassabeholdningen skal være ca kr 100 i veksel, resten overføres til NOA.

Større grupper kan avtale leie ved å henvende seg til oss på mail: Frønsvollen

Dersom du er usikker på om Frønsvollen er det rette stedet for ditt arrangement ber vi deg ta kontakt med oss.