Priser for leie av Frønsvollen

Stallen ved Frønsvollen

Leie forutsetter at minst en person er medlem. Vi skiller mellom ordinær leie, stallvakt og beitevakt.

Ordinær leie

Voksen over 26 år: Medlem kr. 275, ikke medlem kr. 400.

Undom 18 – 26 år: Medlem kr. 100, ikke medlem kr. 300. (Man er medlem dersom foreldre har familiemedlemskap.)

Barn 12 – 18 år: kr. 50

Barn inntil 12 år: Gratis

Total pris pr. døgn maks kr. 1000,-.Dagsleie/gruppe (møter ol.): lag/privatpersoner 750,- bedrifter 1500,-

Innbetaling til NOA senest 7 dager før start av opphold.

Leie som stallvakt

I perioden 15. august til 30. november ønsker vi å holde Stallen åpen på søndager, gjerne også lørdager, til glede for forbipasserende. Det kan også være aktuelt å ha stallen åpen i vårsesongen etter avtale.

Når du er stallvakt setter du fram kaldt vann og varmt vann til te, pulverkaffe og toddy. Er det kaldt fyrer du i ovnen. Hvis du har lyst kan du lage kokekaffe og steke vafler. Det er ikke faste priser, folk betaler etter vilje og evne. Oppslag med mer detaljert informasjon om stallvaktens oppgaver er slått opp på kjøkkenet på Frønsvollen.

Du må være tilgjengelig for en hyggelig markaprat. Du vil møte mange blide mennesker. Det er ikke nødvendig å være tilstede hele tiden. For denne jobben får du gratis overnatting en eller to dager i helgen avhengig av hvor mye stallen blir holdt åpen.

Vi prioriterer utleie til de som melder seg som stallvakt. Henvendelse om leie skjer via fv@noa.no. Om du får leie uten å være stallvakt, får du vite det senest mandagen før.

Detaljer om hvordan organisere stallvakten: se oppslag i stua på Frønsvollen.

Priser:
Inntil to personer: Gratis søndag ev. lørdag. Øvrig turfølge betaler vanlig leie.

Leie som beitevakt vanligvis 20. juni til 15. august:

I ca. tre måneder hver sommer kommer ungdyr (kviger) fra Bogstad gård eller Kongsgården til Frønsvollen på beite. Den som leier har tilsyn med dyrene. I denne perioden leier vi derfor ut stedet til en litt rimeligere pris til våre medlemmer. Beitevakt er en hyggelig opplevelse.

Frister ferie på landet?

Å være beitevakt innebærer at du bor på stedet hele leieperioden.

  • Sjekk at dyrene er innenfor gjerdene og har friskt vann i trauet. Sjekk at vannkranen med slange på sørveggen er åpen.
  • Slå gresset rundt utebordene utenfor Stallen og syd for våningshuset. (ljå på loftet eller i kjelleren).
  • Luk og vann i kjøkkenhage, blomsterbed og potetåker.
  • Kløyving og stabling av ved etter behov.

Priser: En uke (lørdag tom. fredag): kr.2000
En halv uke (lørdag tom mandag eller tirsdag tom fredag): kr.1200

Uke/halvukes-leie prioriteres. Leie av enkeltdager i sommersesongen kan først reserveres 10 dager før.

Leie for ferieperiodene innbetales før 20.06.

Detaljer om hvordan ha beitevakt: se oppslag i stua på Frønsvollen.

Betaling:

Leien må betales senest 7 dager før ankomst. Leien refunderes normalt ikke ved avbestilling nærmere enn en uke før ankomst.

Konto for innbetaling av opphold og andre inntekter er: 
1280 05 02347 eller VIPPS 81134 «Støtt Frønsvollen»
Innbetalingen må merkes: «FV stallvakt/vanlig leie» + leiers navn + dato fra og til + ant. voksne medl. + ant. voksne ikke medl. + ant. ungdommer + ant. barn

Er dere en større gjeng, eller ønsker å arrangere naturrelaterte kurs eller samlinger på Frønsvollen, kontakt oss for en hyggelig prat.

Betingelser for leie finner du her.