Priser for leie av Frønsvollen

Leie for privatpersoner forutsetter at en person er medlem.

Stallen ved Frønsvollen

Stalloppgjør og leie registreres i Oppgjørsbok. Kassabeholdningen skal være ca kr 100 i veksel, resten overføres til NOA.

Beitevakt, 20.juni  til og med 15. august:

Innbærer tilsyn med dyr, stallvakt og litt «gartnertjeneste». Det er ikke så mange besøkende om sommeren, så stallvakten kan i noe grad være «selvbetjent».

En uke (lørdag til lørdag): 2000,-
En halv uke (lørdag til onsdag eller onsdag til lørdag): 1200,-

Dagsleie i sommersesongen kan først reserveres 10 dager før. (uke/halvukes-leie prioriteres, priser som beskrevet under)

Samtlige ferievakter innbetaler før 20.06.

Stallvakt helg:
Helger i perioden  15. august til 1. desember (eller etter avtale med NOA, f.eks. i vårsesongen)

Stallen skal holdes åpen lørdag og søndag med tilbud om kaffe, te og noe «informasjonsarbeid». Ved dårlig vær lørdager kan det holdes lukket etter avtale med NOA.

Inntil to personer: Gratis lørdag-søndag (øvrig turfølge betaler vanlig leie)

Resten av året:
Priser pr. døgn (maks kr. 1000,-) Innbetaling til NOA senest 7 dager før start opphold.

Voksen over 26, medlem : 250,- ikke medlem 400,-

Barn inntil 12 år: Gratis

Barn  12 år – 18 år     50,-

18 år – 26 år:  medlem 100,-  ikke medlem 200,- (er medlem dersom foreldre har husstandsmedlemskap)

Dagsleie/gruppe (møter ol.): lag/privatpersoner 750,- bedrifter 1500,-

Leien må betales senest 5 dager før ankomst, eller ved bestilling. Leien refunderes normalt ikke ved avbestilling nærmere enn en uke før ankomst.

Konto for innbetaling av opphold og andre inntekter er: 
1280 05 02347 eller VIPPS 643394 «Støtt Frønsvollen»
Innbetalingen må merkes:  «Frønsvollen» + «Opphold» + navn + dato for leie

Er dere en større gjeng, eller ønsker å arrangere naturrelaterte kurs eller samlinger på Frønsvollen, kontakt oss for en hyggelig prat.