Bli med på den store klesbyttedagen

Det er over 100 ulike klesbyttearrangementer den 6. april. Men kanskje det ikke er noe i ditt lokalmiljø? Det er ikke for sent å arrangere ditt eget arrangement.

Vårt store miljøfotavtrykk skyldes blant annet klesforbruket vårt. La andre få glede av dine gamle plagg!

Du kan ta med deg opp til syv hele og fine klesplagg til arrangementet som er nærmest deg – i 2018 var det mer enn 100 arrangementer fordelt over hele landet. Hvert plagg du har med deg kan byttes i et nytt. 

Les mer om årets arrangementer på Facebook-siden Den store klesbyttedagen.

Vil du melde på ditt arrengement? Gå til  for påmeldingsskjema: https://naturvernforbundet.no/klesbyttedagen/

Få også inspirasjon om hvordan du kan reparere og ta vare på klærrne dine her:
Ta vare på det du har: https://tavarepadetduhar.no/ 
eller Finnspirasjon: https://www.finn.no/finnspirasjon/