Brev til politikerne

Med nytt kommunestyret, er det nødvendig å minne politikerne på viktigheten av naturvern