Budstikka: Nei til økt boligbygging i Bærum

Debattinnlegg av Elisabeth Blichfeldt, Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen og Kari Balke Øiseth, Naturvernforbundet i Bærum

Vallerveien 146Kim van der Linden

Planlagt utbygging av Vallerveien 146

Elisabeth Gjølme skriver i Budstikka 4. januar at Bærum må øke tempoet i boligbyggingen. Hun skriver at det i Bærum kommunes langtidsplaner er lagt opp til at befolkningen skal vokse med 30.000 frem mot 2043.

Skal den virkelig det? Vi vil gjerne minne Gjølme på det hun skrev i Budstikka 24. september 2022. Da skrev hun at kommunestyret vedtok «at Bærum skal dempe langsiktig befolkningsvekst, men slik at Bærum tar sin relative andel av veksten i hovedstadsregionen».

Les hele debattinnlegget her