Budstikka: Redd naturen ved Godthaab

Vi som går mot utbygging ønsker ikke Godthaab noe vondt. Men hvis den eneste måten å finansiere helsetjenester på er å ødelegge rødlistet natur, er det noe grunnleggende galt med hele systemet.

Et reguleringsforslag fra Godthaab Helse og Rehabilitering om å bygge et tilbygg til hovedbygget og tre frittstående blokker mot Gamle Ringeriksvei er på høring og skaper debatt, skriver Kari Balke Øiseth.

Les innlegget her