10.jan 2023

Møte i Markagruppa

Hva: Møte
Når: 10.jan, kl. 17:00
Hvor: Sognsveien 231

Markagruppa diskuterer aktuelle markasaker.