09.jun 2024

Tur til Brønnøya i Asker

Hva:
Når: 09.jun, kl. 12:00
Hvor: Kabelfergen til Brønnøya

NOAs Fjordgruppe inviterer til en rundtur på Brønnøya for å se på naturen i strandsonen, reservatene og hyttekulturen.

Tur til Brønnøya, søndag 9. Juni

Brønnøya er en bilfri øy som vesentlig har hyttebebyggelse. Det er et fint nett av turveier over hele øya. På turen vil vi både se på plante- og dyrelivet i strandsonen, kulturminner og utfordringene ved utbygging av boliger og hytter. Er været fint er det mulig å ta seg bad.

Oppmøte: Kabelfergen 09.06.2024 kl 12

Varighet: Til ca. kl 16. Ta med lunsjmat og godt med drikke. Turen følger stort sett vei.

Atkomst til Brønnøya

Det er kabelferge fra Nesøya til Brønnøya om sommeren. Det er mulig å ta med sykkel på fergen og fine veier rundt om på øya. Ruter sier 24 km og 1 t 55 min med sykkel fra Oslo S (det er 20 km langs vei og mye flatt, så det burde være mulig å sykle vesentlig raskere?)

Buss/tog (søndager)

Fra Oslo S – Tog til Sandvika R12 «Kongsberg» kl 11.09. Fra Asker – Tog R13 «Dal» kl 11.19. Bytte i Sandvika til buss 265 «Nesøya» kl 11.29 til Vendla kl 11.44

5-10 minutter å gå til fergen, følg veien Vendla.

Parkering

Det er mulig å parkere på Nesøya, men parkeringsplassene i nærheten av fergen er avgiftbelagt. Se sidene til Brønnøya vel.

Turledere: Jørn Erik Bjørndalen og Jan Häusler (982 99 667)

Naturreservater:

  • Vendelholmene naturreservat – Småøysamfunn med særpreget strandsump og spesielle strandengsamfunn
  • Viernbukta naturreservat –  Representativt og tilnærmet urørt våtmarksområde med stor variasjon i plantesamfunn, rik våtmarksflora med flere sjeldne arter og med innslag av edellauvskog

Noen utvalgte naturtyper på Brønnøya («Miljødirektoratets instruks» 46 stk, «Håndbok 13» 76 stk. ):

Les mere om geologi, natur og hytte/bolig problematikken på Brønnøya fra en tidligere tur til øya (noen døde linker), og Biofokus’ rapport om naturforholdene fra 2010

Denne gangen skal vi stort sett følge kystsonen, og går Vendelveien mot øst og rundt til vi kommer til Viernbukta. Det vil bli noen avstikkere under veis.

Kommuneplanen: Kommunen har gjort flere forsøk på å få godkjent en ny reguleringsplan for Brønnøya, og kommuneplanen fra 2023 hadde innsigelse fra Statsforvalteren, og reguleringsplanen fra 1995 gjaldt fortsatt.

Kommuneplan 2023 med hytter/boliger fra reguleringsplan fra 1995

Innsigelsen fra Statsforvalteren er nå opphevet, og kommunen vil gå i gang med en ny reguleringsplan hvor de ønsker at flere eiendommer skal få status som bolig. Kommuneplanen fra 2023 vil da se slik ut:

«Kommuneplanen åpner for at enkelte fritidsboliger ved søknad kan endres til bolig. Dette gjelder fritidsboliger som ligger innenfor arealformålet «kombinert bolig- og fritidsbebyggelse», Brønnøya, Storsand og Holmsbu. Det er krav om at boligen må være tilkoblet godkjent VA og renovasjonsløsning, ha gangavstand til barneskole og opparbeidet adkomst i tråd med kommunens veinormal. «