Hei alle medlemmer i Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum!

Hei alle medlemmer i Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum!

Vi har nylig rundet 100 medlemmer, og det er veldig gledelig at så mange i Nannestad og Gjerdrum er opptatt av naturen. Naturen trenger oss mer enn noensinne, og vi jobber for naturen, friluftslivet og det biologiske mangfoldet.

I 2021 har Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum 30 års jubileum. Vi ønsker å markere dette på forskjellig vis, og vi håper det blir mulig å samles fysisk til høsten.

2021 markerer starten på FNs tiår for restaurering av økosystemer. Dette er også noe vi gjerne vil sette fokus på i 2021 og i tiåret vi har foran oss.

Vi bor i et pressområde, og naturen har lett for å bli taperen i møte med kommersielle interesser. Noe av det viktigste vi kan gjøre for naturen, er å spre kunnskap om hvorfor vi må ta vare på den. Med litt kunnskap som ballast er det lettere å gå inn i diskusjonene.

Podcast er en fin måte å tilegne seg ny kunnskap på. Her er tips til podcaster som gir inspirasjon og læring:

Podcast: Dag O. Hessen om klimaet og naturen (agendamagasin.no)

Klimapodcast fra Miljødirektoratet – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Klimapodden: Tolv miljøløsninger – Podcast – Podtail

Podkast – NINA

Naturvernforbundet bruker facebook for å spre kunnskap om naturen, og lokallaget har en egen facebookside: Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum | Facebook

Her legger vi ut mange spennende innlegg til glede og nytte. Dette er en åpen side, og alle som ønsker det kan følge oss her.

Vi jobber med å få opp en nettside slik at alle som ikke er på facebook også kan få glede av denne informasjonen.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har for øvrig en nettside hvor dere finner mye spennende lesning: Oslo og Akershus – naturvernforbundet.no

For at vi skal kunne gjøre en god jobb for naturen, klimaet, friluftslivet og det biologiske mangfoldet i Nannestad og Gjerdrum vil vi gjerne ha innspill fra dere. Dere sitter alle på mye lokalkunnskap som kanskje ikke alltid når oss, og sammen dekker vi kanskje hver krik og krok av bygdene våre.

 

Kontakt gjerne en av oss i styret, helst på epost:

Ruth Hilde Olstad: hiolstad@gmail.com

Thomas Pedersen: thped4@online.no

Anders Ask: andersask0@gmail.com

Kåre Homble: k.homble@online.no

Per Ragnar Lien: per-lien@online.no

Morten Martinsen: mormarth@online.no

Todd Nore: todd_nore@hotmail.com

Inga Stener Olsen: i-sols@online.no

Angela Irene Hoff: angelahoff54@gmail.com

 

Riktig god helg til dere alleJ                

Vennlig hilsen

Ruth Hilde Olstad (leder)

Husk å hjelpe humlene når de snart kommer ut av bolet sitt: Hjelp humla og andre pollinatorer! – naturvernforbundet.no