Høringsuttalelse til temaplan for næring i Asker kommune

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener det er respektløst å omtale Hurum og Røyken som «tilleggsarealer». Å betrakte ubebygde arealer som et en «ressurs» er en langt fra bærekraftig tenkemåte. Planen bør synliggjøre de negative miljøkonsekvensene av alle former for utbygging av naturområder