Humledalen

Lokallaget fikk i 2018 grønne midler fra bydel Alna til «Humleprosjektet i Groruddalen». Siden da har vi vervet vel 50 humleambassadører som er i gang med små og store prosjekter. Humlene suser mellom blokkene i Groruddalen, som vi har begynt å omtale som «Humledalen».

«Humleprosjektet i Groruddalen» er beskrevet i en annen artikkel som kan leses her. Humleambassadørene har allerede satt i gang en rekke prosjekter som inspirerer og gir ringvirkninger. Vi har satt sammen en bildekavalkade fra «Humledalen» her. Målet er etter hvert å få sammenhengende pollinatorveier på langs og tvers i områder av byen der asfalt og betong dominerer. Da tror vi borettslag og bedrifter er veien å gå. Vi har i første omgang satset på å nå borettslagene. Først laget vi et infoark «Hva kan borettslagene gjøre for humlene». I «Nytt fra «Humledalen» 1/2020 oppfordret vi humleambassadørene til å bruke dette overfor sine respektive borettslag.

I mars 2019 tok vi kontakt med OBOS-bladet og spurte om de kunne lage en sak om humleprosjektet vinklet mot borettslagene. Journalist Heidi Røneid tok kontakt før sommeren med sikte på et temanummer våren 2020. Her ble humleambassadør Maren Lystad i Sankthansfjellet borettslag og prosjektansvarlig Astrid Kjellevold i Naturvernforbundets lokallag intervjuet under overskriften «Humlevakta», side 24-26. Artikkelen understreker betydningen av å legge til rette for humlene og gir tips om hvordan det kan gjøres i praksis – og at alle kan bidra, fra balkonger og bed til skjøtsel av plener og uteplasser. Det er en holdningsendring på gang. Vi har fått mer kunnskap og mange gleder seg over å se insekter i nærområdet sitt. Vi ser fram til å få tilbakemeldinger om hva som gjøres i borettslagene i Groruddalen, og håper våre humleambassadører vil være både lytteposter og pådrivere. Vi vil også oppfordre lesere av Akers avis Groruddalen til å informere om hva som skjer.

I Frydenlund borettslag har humleambassadør Betty Lyche Baastad, tidligere naturfaglærer og medlem av borettslagets Miljøutvalg, fått styret til å sende ut et skriv til alle beboere med oppfordring til å dyrke humlevennlige vekster på balkonger og uteplasser. Det skal anlegges en blomstereng i samarbeid med borettslagets vaktmester, som også er innstilt på å klippe plenen sjeldnere og la blomstring av løvetann og hvitkløver være matfat for humler og andre pollinerende insekter.

Her skal det anlegges blomstereng i Frydenlund borettslag. Foto: Kjellevold/Svendsen.

I Sankthansfjellet borettslag har Maren K. S. Lystad tatt initiativ til å anlegge en kjøkkenhage. Hun lager også en blogg som heter «Kjøkkenhagen min».

Vi vil samle flere eksempler her i tida som kommer.

For å holde aktiviteten oppe i nettverket av humleambassadører i Groruddalen, har vi begynt å sende ut et nyhetsbrev. Nr 1/2020 ble sendt ut i januar, og nr 2/2020 i april, ved inngangen til påsken. Vi ønsker å nå ut til borettslag i Groruddalen med tips og inspirasjon til hva de kan gjøre for å legge til rette for humler og andre insekter.  Humleambassadørene oppfordres til å ta kontakt med eget borettslag ved hjelp av infoskriv og eksempel på brev til beboere som kan kopieres eller tilpasses.

I nyhetsbrev nr 3/2020 har humleambassadører fra Stovner, Trosterud, Ammerud, Furuset, Rødtvet og Ellingsrud formidlet historier om hvordan humlene finner seg kreative boløsninger i gensere og under terrassegulv, hvordan humlevennlige vekster brer seg utover i villahager, parsellhager, andelsbruk og borettslag, der det popper opp små blomsterenger, der løvetann og kløver får stå i fred osv. Vi må jobbe videre med å få tatt i bruk flere plenarealer, grøftekanter og veiskråninger til insektvennlige vekster. Her er både borettslag, bydelene og bedriftene viktige aktører.

Se også:

Humledalen (presentasjon pdf)
Infoark «Hva kan borettslagene gjøre for humlene» pdf
Nytt fra Humledalen 1/2020 
Nytt fra Humledalen 2/2020
Nytt fra Humledalen 3/2020
Martine Myhres omtale av dyrkekurs 11. mars 2019 
Frode Westads film om humlene 
Film fra humleprosjektet på Furuset laget for/vist på chilensk TV  
Takhagen på Furuset (film – Facebook) 
Humlegata på Furuset (film – Facebook)
Sparebankstiftelsen falt pladask for Furuset IF (Groruddalen.no 14.05.2020)
Rapport fra et spirende Furuset i miljøhovedstaden 2019
Den naturvennlege hage (Naturvernforbundets brosjyre) 
Naturvernforbundets guide til miljøvennlige nabolag
Rødtvet kirkes humlevennlige staudebed