Du er her:

Illustrasjon av noen som raker foran en boligblokk mens andre prater sammen i bakgrunnen

Illustrasjon: Helene Moe Slinning.

Et rikere liv med grønne og sosiale møteplasser

Miljøvennlige nabolag

Lokalsamfunn har en viktig rolle i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, der vi skal redusere utslippene våre med 80-90% innen 2050. Her kan du og din boforening få tips og innspill til hvordan dere kan gjøre tiltak som er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!

Velforeninger, grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg, borettslag, beboerforeninger, sameier og huseierlag. Kjært barn har mange navn, og i Norge har vi lang tradisjon for å organisere beboere i nabolag på ulike vis. Felles for de fleste er at de har kommet sammen med et ønske om å skape velorganiserte, trivelige, trygge og sosiale bo- og nærmiljøer. For enkelthetens skyld kaller vi alle de overnevnte boforeninger i denne guiden.

Lokalsamfunn har en viktig rolle i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, der vi skal redusere utslippene våre med 80-90% innen 2050. Ulike boforeninger påvirker både sitt lokale miljø og klimaet gjennom innkjøp til og utvikling av nærmiljøet, og har samlet sett en stor miljøpåvirkning. I tillegg vet vi at nabolagseffekten er sterk. Er det noen i nærområdet som har el-sykler, solcellepanel på taket eller deler og låner av hverandre er sjansen stor for at naboer følger etter.

Boforeninger er ofte rett aktør til å tilrettelegge for dele-, bytte-, reparasjons- og låneordninger. Dette skyldes nettopp fordi boforeninger er medlemsbaserte i geografisk avgrensede områder og at mange boforeninger også har tilgang til eller drifter felles lokaler, som muliggjør den praktiske driften av slike ordninger. Boforeninger har også gode forutsetninger for å få mange til å delta, i sin kraft av å være tett på husstandene og nærområdene, og basert på sosialt felleskap gjennom frivillighet, engasjement og dugnadsarbeid.

Denne guiden vil hjelpe alle som ønsker å tilrettelegge for miljøvennlige nabolag. Guiden består av inspirasjon, tips, råd og veiledning, samt informasjon om hvem man kan samarbeide med og søke støtte til å iverksette konkrete tiltak. Tiltakene i denne guiden er både grønne, lærerike og hyggelige, i tillegg til økonomisk gunstige!
 

Flere tips til miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige nabolag samarbeid
Miljøvennlige nabolag

Samarbeid og økonomisk støtte

Det er mange forskjellige aktører som jobber med temaer relatert til nabolag og boforeninger. De kan hjelpe med å planlegge, arrangere, iverksette eller støtte miljøvennlige tiltak i boforeninger. Det kan være aktuelt å samarbeide med eller søke støtte fra alt fra kommunen, fylkeskommunen og staten til næringsliv, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Miljøvennlige nabolag arrangement
Miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige arrangementer

Mange boforeninger arrangerer sosiale sammenkomster, til 17. mai, sakthans, juletretenning, sommerfest osv. Slike festligheter fører ofte med seg mye avfall og bruk av engangsartikler. Planlegg derfor arrangementet og innkjøp med tanke på å produsere så lite avfall som mulig

Miljøvennlige nabolag lekeplass
Miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige lekeplasser

Barn har i dag stadig mindre nærkontakt med naturen og mindre områder å bevege seg fritt på. Lekeplasser som benytter seg av det naturlige miljøet er svært viktig.

Miljøvennlige nabolag solcelle
Miljøvennlige nabolag

Energismarte boliger

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi miljøet for både klimagassutslipp og naturinngrep.

Miljøvennlige nabolag brødrister
Miljøvennlige nabolag

Reparasjon og redesign

Ved å ta vare på det du har, istedenfor å kjøpe nytt, kan du på en enkel og givende måte redusere miljøpåvirkningen fra eget forbruk. Du vil bli overrasket over hvor mye det er enkelt å fikse selv, og hvilken glede og mestringsfølelse det kan gi!

Miljøvennlige nabolag ombruk
Miljøvennlige nabolag

Ombruk lønner seg

Det å produsere alle tingene vi har, krever store utslipp og naturinngrep. Derfor er det viktig å holde dem i omløp lengst mulig.

Miljøvennlige nabolag lastesykkel
Miljøvennlige nabolag

Del og lån ut ting du bruker sjelden

De færreste bruker gressklipper, kantklipper, stikksag, vinkelsliper, høytrykkspyler osv. hver dag. En drill brukes faktisk i gjennomsnitt kun 12 minutter i løpet av sin levetid! Mange typer verktøy og utstyr er det svært fornuftig å dele på og 59 % av oss svarer at vi vil leie framfor å eie verktøy, dersom vi hadde hatt et tilbud i nærheten.

Pallekarmar kopi
Miljøvennlige nabolag

Dyrk din egen mat

Den intense veksten i matforbruket vårt de siste tiårene har ført til store endringer i jordbruket, som er en av årsakene til tap av natur og arter. Transport og bruk av kunstgjødsel fører også til store klimagassutslipp. Derfor er den aller mest miljøvennlige maten den man dyrker selv uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler.