Du er her:

Flere tips til miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige nabolag samarbeid
Miljøvennlige nabolag

Samarbeid og økonomisk støtte

Det er mange forskjellige aktører som jobber med temaer relatert til nabolag og boforeninger. De kan hjelpe med å planlegge, arrangere, iverksette eller støtte miljøvennlige tiltak i boforeninger. Det kan være aktuelt å samarbeide med eller søke støtte fra alt fra kommunen, fylkeskommunen og staten til næringsliv, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Miljøvennlige nabolag arrangement
Miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige arrangementer

Mange boforeninger arrangerer sosiale sammenkomster, til 17. mai, sakthans, juletretenning, sommerfest osv. Slike festligheter fører ofte med seg mye avfall og bruk av engangsartikler. Planlegg derfor arrangementet og innkjøp med tanke på å produsere så lite avfall som mulig

Miljøvennlige nabolag lekeplass
Miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige lekeplasser

Barn har i dag stadig mindre nærkontakt med naturen og mindre områder å bevege seg fritt på. Lekeplasser som benytter seg av det naturlige miljøet er svært viktig.

Miljøvennlige nabolag solcelle
Miljøvennlige nabolag

Energismarte boliger

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi miljøet for både klimagassutslipp og naturinngrep.

Miljøvennlige nabolag brødrister
Miljøvennlige nabolag

Reparasjon og redesign

Ved å ta vare på det du har, istedenfor å kjøpe nytt, kan du på en enkel og givende måte redusere miljøpåvirkningen fra eget forbruk. Du vil bli overrasket over hvor mye det er enkelt å fikse selv, og hvilken glede og mestringsfølelse det kan gi!

Miljøvennlige nabolag ombruk
Miljøvennlige nabolag

Ombruk lønner seg

Det å produsere alle tingene vi har, krever store utslipp og naturinngrep. Derfor er det viktig å holde dem i omløp lengst mulig.

Miljøvennlige nabolag lastesykkel
Miljøvennlige nabolag

Del og lån ut ting du bruker sjelden

De færreste bruker gressklipper, kantklipper, stikksag, vinkelsliper, høytrykkspyler osv. hver dag. En drill brukes faktisk i gjennomsnitt kun 12 minutter i løpet av sin levetid! Mange typer verktøy og utstyr er det svært fornuftig å dele på og 59 % av oss svarer at vi vil leie framfor å eie verktøy, dersom vi hadde hatt et tilbud i nærheten.

Miljøvennlige nabolag forside
Et rikere liv med grønne og sosiale møteplasser

Miljøvennlige nabolag

Lokalsamfunn har en viktig rolle i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, der vi nærmest skal slutte med utslipp av klimagasser i løpet av et par tiår. Her kan du og din boforening få tips og innspill til hvordan dere kan gjøre tiltak som er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige!

Pallekarmar kopi
Miljøvennlige nabolag

Dyrk din egen mat

Den intense veksten i matforbruket vårt de siste tiårene har ført til store endringer i jordbruket, som er en av årsakene til tap av natur og arter. Transport og bruk av kunstgjødsel fører også til store klimagassutslipp. Derfor er den aller mest miljøvennlige maten den man dyrker selv uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler.