Innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel. ArkivsakID 20/22293

NiB er i stor grad fornøyd med arealstrategien i samfunnsdelen, og prinsippene under overskriften «Klima og miljømessig dimensjon: Bærumssamfunnet er klima og miljøklokt».

Planprogrammet må gi en forpliktende oppfølging av disse prinsippene!

Utkastet til planprogram sier: «Naturrestaurering og tilbakeføring av arealer på nye steder er i praksis svært komplisert, og kommunen har helt klart mest å hente på å bevare verdifulle områder.»

Les hele vårt innsill ved å åpne lenken her.