Kommunenplanens arealdel 2023-2024

Naturvernforbundet i Nordre Follo leverte Innspill til kommuneplanen i desember 2022.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 3 mai 2023. Naturvernforbundet i Follo sitt høringsutspill ligger her :