Kontakt oss

Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet i mars 2023 og sitter fram til årsmøtet i 2024

 • Leder: Nikolai Stetzer Oldervik
 • Kasserer: May Oldervik
 • Styremedlem: Sverre Solberg
 • Styremedlem: Liv Grøtvedt
 • Styremedlem: Kirsti Ingebricson Røtzer
 • Styremedlem: Anthony Lærdahl
 • Styremedlem: Sinduja Krishnan
 • Vara: Sunniva Pallin
 • Vara: Svein Skarsæterhagen
 • Vara: Inger Storholt
 • Vara: Tore Bjørndal
 • Revisor: Mette Sperre