Med sporløs ferdsel forsvinner all søppel

Økt bruk av Marka og fravær av Ruskenaksjoner i nærområdene har ført til mer forsøpling. Lokallaget har jobbet med både søppelplukking og holdningskampanjer under korona.

Som en lokal aktivitet under korona har vi plukket store mengder søppel og jobbet med to holdningskampanjer: først snus- og sneipfritt nabolag, som er fulgt opp med en «Sporløs ferdsel»-kampanje, den siste i samarbeid med Christin Oldebråten, som driver bloggen Naturglede og er bosatt på Ellingsrud. Sammen har vi laget og hengt opp plakater i Østmarka og nærområdet på Ellingsrud. Christin har dedikert et eget område på sin nettside til kampanjen. Her kan du få gode tips og råd om sporløs ferdsel, se sporlost.no.

Kampanjen skal nå bres ut videre i Lillomarka og andre lokalområder i Groruddalen. Naturvernforbundets lokallag jobber parallelt med å løfte søppelproblematikken til politisk nivå gjennom samarbeid med Naturvernforbundet sentralt og Fagforbundet, som har engasjert seg i saken. Vi ønsker en opprustning av Rusken og vil gjerne ha Bydelsrusken tilbake i alle Groruddalens bydeler. Vi har også ved flere anledninger tatt opp behov for søppelkasser med ansvarlige for parkdrift i Bymiljøetaten, se vedlegg under.

Plakat: Plukk søppel på din vei

Plakat: God tur med sporløs ferdsel

08.02.2020 Uttalelse om endring i drift av parkanlegg.pdf

04.06.2021: Brev til bydelene om søppelhåndtering i Groruddalen.pdf

14.06.2021: Innlegg i Akers avis Groruddalen: Korona-aktivitet på Ellingsrud: Søppelplukking