Miljøpolitisk arbeid i 2013

1. Kommunale saker. Tilsendt og behandlet i styremøte. Viktigst var:

 • Skårer Syd. Områdereguleringsplan (flere forsendelser)
 • Planprogram for Skårersletta 43, Rolvsrud Idrettspark
 • Detaljreguleringsplan for Masserud Gård
 • Detaljreguleringsplan for Ødegarden 014 og 015
 • Detaljreguleringsplan for Solheimvn. 11 og 15
 • Korrespondanse vedrørende eventuell opprettelse av nasjonalpark i
 • Østmarka. Styret sendte sine synspunkler i saken til Lørenskog kommunestyre via ordfører Åge Tovan
 • Gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Oppstart av reguleringsplan. Styrets synspunkter sendt skriftlig til Lørenskog kommune
 • Kommunedelplan for landbruk 2014 – 2024. Fastsettelse av planprogram

2. Annen korrespondanse. Gjennomgang og drøfting

 • Fra Naturvernforbundet i Olso og Akershus. Drøftingsinnspill til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
 • Melding om NNVs og NOAs innspill til ny regjering, med ønske om lokalforeningers synspunkter, arbeidsoppgaver etc. Svar sendt
 • Fra NNV: Sakspapirer vedmrende Årsmøtet 2013 samt forbundets 100-årsjubileum i 2014
 • Fra Klima- og Forurensingsdirektoratet: informasjon vedrørende konsekvensene av kystnær oljeutvinning
 • Melding fra NNV vedrørende det internasjonale klimamete i Doha, med sammenfatning av de foreløbige resultater derfra
 • Tilsendt fra NNV «International Report 2013», en 30-siders rapport om miljøvernarbeid lokalt og globalt, beregnet på internasjonale interessegrupper.
 •  

3. Annet arbeid

 • Styret arrangerte og bemannet en «stand» på Metro Senter 9.november. Formålet var medlemsverving og publikumsinformasjon.
 • Styret er som før opptatt av å øke medlemstallet i Naturvernforbundet, og vi ønsker velkommen flere lokale aktive interesserte medarbeidere.

  Skårer 13. februar 2014 Margreta Bondevik