«Natur og trivsel»

I anledning vårt 50-års jubileum i 2022,
ga vi ut en ny bok om de grønne lungene i Bærum.

Natur og trivsel

Boken er en gave til våre medlemmer, til ordføreren og Bærum kommune, til skoler, barnehager, seniorsentre, miljø- og friluftsorganisasjoner.

Du kan laste ned boken her.

Vi har laget boken fordi vi ønsker å skape bevissthet om verdien av å ha grønne lunger i nærmiljøet. Natur og grønne områder er viktig for vår helse og trivsel og nødvendig for å sikre naturmangfoldet. Bærum har over flere tiår hatt et stort utbyggingspress, og denne boken er vårt bidrag til at de grønne lungene i Bærum forhåpentligvis blir sikret for fremtiden.

Hva er en grønn lunge?

En grønn lunge kan være hundremetersskogen, turveien, løkka, sletta eller parken i nærmiljøet. Det kan være fjellknauser, strandområder, elve- og bekkestrekninger og skogholt. Her kan barna leke i skogen, her er den sosiale møteplassen og her kan vi gå på tur.

Vi håper at boken vil inspirere til besøk i de mange grønne lungene vi har her i Bærum, og at alle får oppleve hvor viktig natur og grønne omgivelser i nærmiljøet er for vår helse og trivsel.

Takk til alle som har bidratt

Boken har vært et løft for oss. Vi har kartlagt 180 grønne lunger i 45 vel med tekst, bilder og karthenvisninger.

Redaksjonen har bestått av styremedlemmer som har lagt ned en stor dugnadsinnsats, samt innleid tekstforfatter Wenche Landaas. Vi har også fått hjelp fra flere frivillige fotografer, og velforeningene i Bærum har bidratt med nyttig informasjon fra sine nærmiljø.

Boken er en oppdatert og utvidet utgave av «Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum», som vi ga ut i 2008.